Liikkuvan teurastamon toimintaedellytykset -yhteishanke

Onko liikkuvalla teurastamotoiminnalla kannattavan toiminnan edellytyksiä Lapin ja Koillismaan alueella? Hankkeen toteutusaika: 1.8.2017–31.12.2018. Loppuraportti saatavilla.

Lataa loppuraportti täältä.

Yhteishanke: Sodankylä, Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi.
Hankkeen tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on selvittää, onko liikkuvalla teurastamotoiminnalla kannattavan toiminnan edellytyksiä Lapin ja Koillismaan alueella.

Hankeselvitykseen kuuluvat seuraavat asiat:
  •  Teurastamon riittävän toiminnan edellyttämä eläinkanta alueellisesti
  • Leikkaamot ja ruhojen säilytys
  • Teurastamoyksikön kustannusrakenne ja rahoitus
  • Lihan jatkojalostus ja myyntikunnostus
  • Myynti, markkinointi, asiakkuudet
  • Alueelliset kasvattajaverkostot, leikkaamoverkostot, teurastus, jalostus, myynti
  • Logistiset järjestelyt ja toiminnan optimointi

Toimintakonseptin laatiminen edellyttää liikkuvan teurastamon toiminnan kannalta välttämättömien tuottajaverkostojen selvittämistä. Hankkeen tavoitteena on suunnitella kasvatus- ja teurastusverkosto, leikkaamo-, jatkojalostus- ja myyntiverkostot. Samat yrittäjät voivat olla samanaikaisesti useissa eri verkostoissa.

Lisätiedot

Jouko Ylitervo

Projektipäällikkö
(+358) 40 138 1293
jouko.ylitervo(at)businesslappi.fi

Lisää hankkeita