Lapin maakunnallisen tiede- ja tutkimustoimintaverkoston toimintaympäristön kehittäminen Sodankylässä

Hankkeen toteutusaika: 15.10.2017-31.3.2019. Loppuraportti saatavilla.

Lataa loppuraportti täältä.

Hankkeen avulla voidaan toteuttaa selvitys- ja suunnittelutyötä sekä rakentaa niiden avulla yhteistä tulevaisuuskuvaa, joiden pohjalta voidaan edistää uusien yritys- ja tutkimustoimintojen sijoittumista Sodankylän kunnan alueelle. Suunnitelmien perusteella vaikutetaan kunnan toimenpiteisiin infrastruktuurin kehittämiseksi, elinkeinotoiminnan sisältöjen kehittämiseen sekä kunnan markkinoinnin ja imagon rakentamiseen.

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on uuden tiede- ja tutkimus- sekä PK-yritystoiminnan saaminen Sodankylään ja olemassa olevan toiminnan tulevaisuuden kehittymismahdollisuuksien turvaaminen. Hankkeessa haetaan ratkaisuja
toimintaympäristön kehittämisen tarjoamilla mahdollisuuksilla T&K&I toiminnan edistämiseksi PK-yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyönä.

Lapin maakunnallisen tiede- ja tutkimusverkoston toimintaympäristön kehittäminen Sodankylässä hankkeen yhtenätavoitteena on liittyminen maakunnan arktiset älykkäät ohjelmat klustereihin ja osaksi niiden palveluverkostoa.

Työtä tehdään yhteistyössä käynnissä olevan Arktinen Geoinnovaatiokeskus hankkeen (hankekoodi A72469) kanssa, jossa yhteistyössä luodaan laajenevaa verkostoyhteistyötä ja toimintaympäristön ennakoivaa kehittämistoimintaa Sodankylän kunnan sekä sen kehitysyhtiö Tähtikunta Oy:n toimesta, tehtäviin selvityksiin, linjauksiin ja tiedoksi saatuihin kehittämistarpeisiin perustuen.

Tällä hankkeella edistetään lisäksi Sodankylän test bed kokonaisuuksien kehittymistä osana Suomen yhteistoimintakehittämisympäristöjen verkostoa. Hankkeessa kehitetään tiede- ja tutkimustoiminnan toimintaympäristöä
sekä infrastruktuuria selvittämällä kehittämisen painopisteitä, jolla mahdollistetaan alan huippuosaamisen sijoittumista  ja kansainvälisen toiminnan lisääntymistä Sodankylässä. Toimintaympäristön kehittäminen tukee myös suoraan  operatiivisten palvelujen kehittymistä niiden tarpeen lisääntyessä, jota voidaan hyödyntää PK-yritysten omaehtoisessa elinkeinotoiminnan kehittämisessä ja kasvattamisessa.

Hankkeen kehittämistoimilla mahdollistetaan uusia toiminta-alueita ja ympäristöjä kotimaisten sekä ulkomaisten yhteistyökumppaneiden käyttöön, mukaanlukien public-private-partnership -tyyppinen uusi toiminta ja sen tarpeet kasvavassa määrin. Erityistavoitteena on vahvistaa Sodankylän maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen tiede- ja tutkimuskeskittymän tulevaisuuden toimintaedellytyksiä pohjoisilla leveysasteilla.

Sodankylässä sijaitsevien tiede- ja tutkimuslaitosten toiminta tuottaa jatkuvasti innovointia, innovaatioita, avointa dataa jne, johon perustuen PK-yrityksille avautuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia innovaatioiden kaupallistamisen ja uuden palvelutuotannon synnyttämisen kautta. Mahdollistamisessa tehdään yhteistyötä Arktinen Geoinnovaatiokeskus hankkeen kanssa, hyödyntäen sen kautta saatavaa erityisosaamista ja verkostoyhteistyötä. Tämä on omiaan edistämään myös PK-yritysten pääsyä kansainvälisille markkinoille.

Tässä hankkeessa selvitetään fyysisen ympäristön, palveluiden, verkostoitumisen, organisoinnin ja resurssoinnin merkitystä uuden yritystoiminnan synnyttämiseksi ja tutkimustoiminnan kiihdyttämiseksi. Tällä vaikutetaan siihen, että toimenpiteillä edistetään uusien toimijoiden sijoittumista alueelle lisääntyneen aktiivisuuden ja kasvaneen alueellisen vetovoiman kautta.

Lapin maakunnallisen tiede- ja tutkimustoimintaverkoston toimintaympäristön kehittämisellä Sodankylässä tavoitellaan lisäksi kansallisen ja kansainvälisen painoarvon lisääntymistä Sodankylälle ja koko Lapin maakunnalle.

Hankeaika: 15.10.2017 – 31.3.2019
Kustannukset: EAKR:n ja valtion rahoitus 74.823,00 €, Kuntien rahoitus 32.067,00 €.
Hankekoodi: A73777

Lisätiedot

Heikki Heinonen

Projektipäällikkö
puh: +358 40 7192820

Lisää hankkeita