Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä –hanke

Hankkeen toteutusaika: 2016-2018

Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä –hanke pyrkii tavoittamaan niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijat, tavoitteena edistää kestävän kehityksen mukaista hankintatoimintaa aluetalouden hyväksi. Hankkeen tavoitteena on kestävän kehityksen mukaisen hankintatoiminnan edistäminen, uusien toimintamallien kehittäminen ja materiaalivirtojen vähentäminen
pk-yritysten palvelukonseptien ja liiketoiminnan kehittäminen. Hankkeen toteuttajia ovat Sodankylän ja Kittilän kunta.

Lisätiedot

Lisää hankkeita