Kalastajanpolku 2

Sodankylän kalastajien koulutus- ja rekrytointihankeen tavoitteena on vahvistaa kaupallista kalastuselinkeinoa rekrytoimalla ja kouluttamalla uusia kalastajia Lokan ja Porttipahdan tekojärville. Hankkeen toteutusaika on 11.9.2023-31.5.2026.

Kalastajanpolku 2 -hankkeen logo 2

Kalastajanpolku 2 -hankkeessa kehitetään käytännönläheisiä ja toimivia rekrytointi- ja koulutusmalleja kaupallisen kalastuksen vahvistamiseksi ja selvitetään kalastajien pysyvyyden turvaamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Tavoitteena on lisätä kaupallisen kalastuksen työllistävyyttä Sodankylässä. Hankkeessa saadut kokemukset ja rekrytointimalli ovat monistettavissa muille kalatalousalueille.

Hankkeen päätavoitteet ovat

  • kalastuselinkeinon jatkuvuuden turvaaminen Sodankylässä
  • kalastuselinkeinon kehittäminen
  • rekrytointitoiminnan kehittäminen, yhteistyö

Kalastajanpolun tavoitteena on mahdollistaa uusille kaupallisesta kalastuksesta kiinnostuneille henkilöille mahdollisimman helppo aloitus uudella kalastusalueella. Hankkeen aikana uudet kalastajat suunnittelevat ohjaajien kanssa oman polun yrittäjyyteen ja saavat valmiudet itsenäiseen kalatalousyrittämiseen Sodankylän tekojärvillä.

Uuden kalastajan harjoittelun kesto on noin 2,5 kk. Harjoittelujaksot sovitaan joustavasti hankkeen toteutusajalle, ja harjoittelija tutustuu kalastukseen eri vuodenaikoina. Hanke sisältää kustannukset viiden uuden henkilön kouluttamiseen. Lisäksi tavoitteena on, että hankkeen aikana 10-15 nuorta käy tutustumassa tekojärvien kaupalliseen kalastukseen.

Lokan Luonnonvara osuuskunta vastaa uusien kalastajien rekrytoinnista, käytännön harjoitteluista ja koulutusten järjestämisestä. Projektiasiantuntija toimii yhteyshenkilönä uusille kalastajille, seuraa hankkeen toteuttamista, raportoi ja toimii yhdyshenkilönä kuntaan, viranomaisiin sekä kalatalous- ja kehittäjäverkostoihin. Hankkeen tiedottaminen tehdään yhteistyössä Sodankylän kunnan viestinnän kanssa.  Tiedotuksessa hyödynnetään Suomen Kalaleader- sekä ja Meri- ja kalatalousverkostoa.

 

Hankkeen toteutusaika: 11.9.2023-31.5.2026

Hankenumero: 260988

Hankkeen hakija ja hallinnoija: Sodankylän kunta

Tukipäätösviranomainen: Lapin ELY-keskus

Ohjelma: Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021-2027

Toimintalinja: Paikalliset kehittämishankkeet

Kustannusarvio: 98 370 €

Rahoitusosuudet: EMKRV 90 %, Sodankylän kunta 10 %

Lisää hankkeita