Joustavat oppimispolut Sodankylän malliin

Hankkeen toteutusaika: 1.2.2021-31.7.2023

Hankkeen päätoteuttaja on Sodankylän kunta ja osatoteuttaja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / Sodankylän toimipiste.

Hankkeen avulla valmistaudutaan oppivelvollisuuden pitenemiseen tiivistämällä yhteistyötä oppilaitosten, Sodankylän kunnan, Oulun yliopiston ja paikallisten työnantajien kesken. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Oulun Yliopiston tiedekunnat, Oulun yliopiston geofysiikan observatorio Sodankylässä, Boliden Kevitsa Mining Oy ja Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kultakaivos.

Hanke sujuvoittaa opiskelijoiden siirtymiä perusasteelta toiselle asteelle, siirtymiä toisella asteella lukion ja ammattiopiston välillä sekä siirtymiä toiselta asteelta korkeakouluun ja työelämään. Hanke vähentää ilman toisen asteen tutkintoa jäävien nuorten määrää Sodankylässä ja kehittää koulutuksen vetovoimaisuutta.

Rahoittava viranomainen; Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus-

Rahoitus: yhteensä 393 878 €, josta ESR ja valtion osuus 295 407 € (75%) ja tuensaajan omarahoitus 98 471 € (25%)

Projektipäällikkö: 4.6.2021 alkaen Johanna Mikkola (50% työajalla).

Lisää hankkeita