Indika Au − Malminetsintää tukevien kenttämenetelmien testaus ja demonstrointi Sodankylässä

Hankkeen toteutusaika 1.5.2021-31.12.2022.

Indika Au -hankkeen tavoitteena on tuottaa käytännön tietoa uusista on-site -malminetsintämenetelmistä alan palvelutarjonnan ja uuden yritystoiminnan kehittämiseksi sekä ympäristökuormituksen vähentämiseksi.

Hankkeessa kehitetään malminetsintään soveltuvaa liikuteltavaa yksikköä ajatellen raskasmineraalitutkimukseen liittyvää maaperä- ja rapakallionäytteiden on-site -esikäsittelyä ja -analysointia suoraan kentällä tai kenttätukikohdassa.

Kentällä, suoraan etsintätyömaalla tehtävä maaperänäytteiden käsittely ja tutkiminen vähentävät näytteiden kuljetustarvetta, mahdollistavat nopean ja vähän luontoa häiritsevän tutkimusprosessin toteuttamisen sekä säästävät malminetsintää suorittavien toimijoiden resursseja. Tämä tarjoaa mahdollisuuden uuden yritystoiminnan ja toimintamallien syntymiselle keskeiselle malminetsintäalueelle Keski-Lappiin.

Hankkeen toteutusaika: 1.5.2021 – 31.12.2022.
Kokonaiskustannusarvio: 124 911 €, josta Sodankylän osuus on 51 020 €. Valtion ja Euroopan aluekehitysrahaston osuus on 94 183 €. Tukiprosentti on 75,40 %.
Osatoteuttajia: GTK, Oulu Mining School ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU.

Lisää hankkeita