Energiaomavarainen seutu

Hankkeen tarkoituksena on kehittää kestävää energiahuoltoa. Hankkeen toteutusaika: 1.4.2016 – 30.9.2018

Hankkeen keskeiset tavoitteet:
  • Energiaomavaraisuuden lisääminen ja alueiden biotalouden kehittämisen tukeminen hyödyntämällä paikallisia uusiutuvia energialähteitä kestävän energiahuollon periaatteiden mukaisesti: Yhteisesti sovittu ja siihen sitouduttu energiaomavaraisuus suunnitelma toimii pohjana, jonka varaan kaupunki / kunta ja yritykset voivat suunnitella omaa toimintaansa.
  • Kestävän energiahuollon edistäminen ja sen ratkaisujen kehittäminen yleisesti käyttökelpoisiksi toteuttamismalleiksi (konseptit ja toimenpideohjelmat)
  • Tiedon levitys kestävästä energiahuollosta ja biotalouden mahdollisuuksista
  • Keskustelevien eli deliberatiivisten mallien käyttöönotto kestävän energiahuollon edistämisessä
  • Pilotti- ja demonstraatiokohteiden tarjoaminen suomalaiselle teknologiateollisuudelle

Hankkeen aikataulu: 1.4.2016 – 30.9.2018 . Kokonaisbudjetti (2,5v): 572 508 €, josta kunnan osuus 0 €.

Yhteistyökumppanit: ELY-keskus, Tervolan kunta, Krunupyy, Vaasan kaupunki, ProAgria Lappi, Perhon kunta, Vaasan Yliopisto

Lisätiedot

Jouko Lokka

Projektipäällikkö
(+358) 40 179 1090
jouko.lokka(at)businesslappi.fi

Lisää hankkeita