Elintarviketalo-konsepti

Laaditaan konsepti elintarviketiloista, joissa voi toimia useita eri tuotantoalojen toimijoita. Hankkeen toteutusaika: 1.4.2017-31.3.2018. Loppuraportti saatavilla.

Lataa hankkeen loppuraportti täältä.

Elintarviketalo alueellisen ruoantuotannon edistämiseksi Lapissa -hankkeessa laaditaan konsepti elintarviketiloista, joissa voi toimia useita eri tuotantoalojen toimijoita. Kokonaisuus sisältää tuotantotiloja, varastotiloja ja terminaalitoimintaa. Konseptin suunnittelussa kiinnitetään erityisesti huomiota elintarviketilojen energiatehokkuuteen ja vähähiilisyyden toteutumiseen.

Elintarviketalo on osa laajaa alueellista kokonaisuutta, jossa tavoitellaan lyhyempiä elintarvikkeiden tuotanto- ja jakeluketjuja, kuljetusten uudelleen järjestelyä ja elintarvikkeiden uusia tuotantomenetelmiä. Konseptissa huomioidaan tilojen rakenteelliset ratkaisut, vaiheittainen rakentaminen, uusien nopeasti kehittyvien energiajärjestelmien käyttöönotto ja jätteiden kierrätys, tavoitteena korkea energiatehokkuus.

Hankkeen tuloksena saadaan konsepti, jota voidaan käyttää perustana seuraavassa vaiheessa elintarviketalojen toteutus- ja rakennussuunnittelussa. Hankkeen aikana vahvistetaan yhteistyötä kuntien ja alueen toimijoiden välillä, pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää toimiva logistinen verkosto alueellisen elintarviketuotannon edistämiseksi. Hankkeen myötävaikutuksella käynnistyy lähivuosina elintarviketilojen rakentaminen, joiden avulla edistetään alueellisen ruoantuotannon ja elintarvikelogistiikan kehittymistä sekä tuotteiden jalostusasteen nostoa. Alueella tapahtuva jatkojalostus ja lyhyet kuljetusketjut edistävän pitkällä aikavälillä alueen työllisyyttä ja toimenpiteillä on positiivinen vaikutus aluetalouteen.

Hankkeen aikataulu: 1.4.2017 – 31.3.2018. Kokonaisbudjetti (1v): 68 801 €, josta kuntien yhteinen osuus 13 600 €.

Yhteistyökumppanit: Lapin liitto, Kemijärven kaupunki, Ranuan kunta.

Lisätiedot

Marjaana Aarnio

Biotalouskoordinaattori
(+358) 40 560 4750
marjaana.aarnio(at)businesslappi.fi

 

Lisää hankkeita