Case Sodankylä-Pudasjärvi

Malli julkisen joukkoruokailun mahdollisuuksista edistää lähiruuanmenekkiä. Hankkeen toteutusaika: 1.1.2016-31.12.2020. Loppuraportti saatavilla.

Lataa hankkeessa tuotettu ohjekirja päättäjille täältä.

Lataa hankkeessa tuotettu ohjekirja keittiöön täältä. 

Lataa loppuraportti täältä.

Paikallisten tuotteiden saatavuutta voidaan parantaa ruokatuotannon toimintoja kehittämällä siten, että pienempiäkin eriä kyetään vastaanottamaan ja sisällyttämään keittiön erilaisiin prosesseihin tehokkaasti.

Hankkeen keskeiset tavoitteet:
 • laatii keskuskeittiön toimintamallin lähiruokaperiaatteelle, jota voidaan kopioida mihin tahansa kuntaan.
 • hankinta-, tuotanto-, jakelu ja ohjausprosessien kehittäminen.
 • alueellisen elinvoimaisuuden lisääminen, paikallistuotannon ja siihen liittyvän yrittäjyyden edistäminen
 • reseptien kehittäminen tuotetestauksin ja käytännön kokeiluin
 • yhteistyöverkostojen kasvattaminen kuntien välillä
 • lisätä alueella toimivien mm. matkailuyritysten kiinnostusta alueellisten ja paikallisen elintarvikkeiden käyttöön.
Keskeiset toimenpiteet:
 • Sodankylän kunta (hankkeen hallinnointi ja toteutus, Sodankylän rahoitusosuus)
 • Pudasjärven kaupunki (hankkeen seuranta ja osallistuminen, Pudasjärven rahoitusosuus)
 • Verkostoyhteistyö alueen kuntien ja maakunnallisten toimijoiden kanssa asiantuntijayksikkö EkoCentria
 • Yhteistyö samansuuntaisten käynnissä olevien hankkeiden ja mahdollisesti toteutuksen aikana käynnistyvien muiden hankkeiden kanssa.
 • Valtakunnallinen lähiruokaverkosto: Yhdessä tehden parempiin tuloksiin -valtakunnallinen lähiruuan koordinaatiohanke, Savon koulutuskuntayhtymän valtakunnallinen asiantuntijahanke

 

Hankkeen aikataulu: 1.1.2016 – 31.12.2020.

Yhteistyökumppanit: Pudasjärven kaupunki, Lapin ELY-keskus, Lapin Liitto, EkoCentria)

Lisätiedot

Merja Ahola

Projektipäällikkö
(+358) 40 809 4955
merja.ahola(at)sodankyla.fi

Lisää hankkeita