Biokaasun tuotanto, osa Lapin vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta

Hankkeen toteutusaika: 01.10.2018 – 30.04.2021

Biokaasun tuotanto, osa Lapin vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta -hanke

Hankkeen tavoitteena on selvittää pilottikunnissa (Sallassa, Posiolla ja Sodankylässä) uusia tapoja toimia, jotta biokaasulaitosinvestoinnista tulisi alkuvaiheessa taloudellisesti kestävä. Hankkeessa pyritään saamaan alueelle biokaasun tuotantoa, jakelua ja käyttöä etenkin liikenteen polttoaineena. Hankkeen toteutuksesta vastaa Vaasan yliopisto, Sodankylän kunta ja ProAgria Lappi.

Tavoitteet

  • Biokaasulaitos- sekä jakeluverkostojen toteutussuunnitelma, suunnitelman toteuttamisen aloittaminen ja toteuttamisen tukeminen kohdekunnissa
  • Teknologia- ja logistiikkaselvitys
  • Selvitys biokaasulaitosten rakentamiseen liittyvistä luvituksista ja määräyksistä
  • Rahoitusmallien selvittäminen ja mahdollisesti luominen sekä niiden organisointi kohdealueilla
  • Rahoitusmallin luominen biokaasuautoilun tukemiseen
  • Tiedon jakaminen biokaasusta, biokaasuautoilusta, biokaasusta energian lähteenä ja osana kiertotaloutta

Hankkeen toteutusaika: 01.10.2018 – 30.04.2021
Hankkeen budjetti: 206 671 €, josta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoittama osuus
on 165 337 €.
Hankkeen rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto, Lapin Liitto.

Lisää hankkeita