Arktinen geoinnovaatiokeskus

Päätavoitteena on luoda innovaatio- ja kehitysympäristö. Hankkeen toteutusaika: 1.1.2017 – 31.12.2019.

Projektin virallinen nimi: Arktinen geoinnovaatiokeskus – innovaatiopotentiaalin hyödyntäminen ja käyttöönotto. Markkinointinimi: Arctic Geoinvest – Innovation Management

Projektin tavoitteet:
  • Päätavoitteena on luoda innovaatio- ja kehitysympäristö, joka edistää arktisten geoinnovaatioiden ja niiden teknisten sovellusten hyödyntämistä ja käyttöönottoa alueen yrityksissä.
  • Muina tavoitteina on selvittää arktisten geotieteiden tutkimus- ja innovaatiopotentiaali sekä innostaa yrityksiä pitkäjänteiseen panostukseen T&K-yhteistyöhön.
  • Projektin verkkosivut: https://www.arcticgeoinvest.com/
  • Projektin budjetti ja rahoitus: 826 208 €, 75% EAKR/Lapin liitto
  • Projektipäällikkö ja projektin vastuuhenkilö: Merja Aikio-Paavola, Timo Lohi
  • Projektin päätoteuttaja: Tähtikunta Oy
Projektin osatoteuttajat:

Lisätiedot

Merja Aikio-Paavola

Yrityskoordinaattori
(+358) 40 173 8760
merja.aikio-paavola(at)businesslappi.fi

Lisää hankkeita