Vastaa kunnan tilapalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyyn

Kunnan tilapalvelut pyytää käyttäjiä ja vuokralaisia antamaan palautetta julkisten rakennusten kiinteistönhoidosta ja siivous- ja vahtimestaripalveluista. Vastaajien kesken arvotaan Likiliikkeen lahjakortteja.

Sodankylän kunnan tilapalvelut toteuttaa asiakastyytyväisyyskyselyn kehittääkseen omaa toimintaansa. Kysely on suunnattu rakennusten käyttäjille (asiakkaat ja henkilökunta) sekä vuokralaisille.

Tilapalvelut huolehtii kunnan omistuksessa ja hallinnassa olevien julkisten rakennusten ja niiden ulkoalueiden kiinteistönhoito-, kunnossapito-, rakennuttamis- ja siivouspalveluista. Kysely ei koske kunnan omistamia asuinrakennuksia.

Kysely jakautuu kolmeen osaan: kiinteistönhoitopalvelut, siivouspalvelut, ja vahtimestaripalvelut. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Vastaa kyselyyn 29.2.2024 mennessä täällä: Tilapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2024

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan viisi 50 euron arvoista Likiliike-lahjakorttia.

Kiitos vaivannäöstäsi!

Muita tiedotteita