Valtuusto kokoontui ma 20.3. – hyvinvointi- ja sivistysjohtajaksi Antti Palomaa

Vuoden 2022 talousarviota jouduttiin tarkistamaan hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan määrärahojen ylityksen takia.

Uusi hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Antti Palomaa valittiin valtuustokokouksessa 20.3.2023. Palomaa piti kiitospuheen Teamsin välityksellä.
Hyvinvointi- ja sivistysjohtajaksi valittu Antti Palomaa piti kiitospuheen valtuustokokouksessa Teamsin välityksellä.

Sodankylän kunnanvaltuusto kokoontui maanantaina 20. maaliskuuta ja päätti kokouksessaan, että Sodankylän uudeksi hyvinvointi- ja sivistysjohtajaksi valitaan kasvatustieteen maisteri Antti Palomaa. Valinta oli yksimielinen. Se tehtiin ilman äänestystä kunnanhallituksen esityksen pohjalta.

Kokouksessa käsiteltiin myös vuoden 2022 talousarvion tarkistamista, ja valtuusto hyväksyi kahden äänestyksen jälkeen hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan 572 176 euron määrärahojen ylityksen. Valtuusto kuitenkin edellyttää, että kunnan taloutta seurataan valtuuston päättämien ohjeiden mukaan.

Kokouksessa vt. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jouni Oikarinen avasi valtuutetuille syitä, mistä määrärahojen ylitys johtuu. Yhtenä syynä on se, että koulutuksessa sijaisten palkkoja ja palkkioita jouduttiin maksamaan noin 57 000 euroa ja äitiysloman ja hoitovapaan sijaisten palkkoja ja palkkioita noin 86 000 euroa yli talousarviossa varatun määrärahan. Lisäksi määräaikaisen henkilöstön palkkoja ja palkkioita maksettiin 144 226 euroa yli varatun määrärahan. Kotikuntakorvauksia jouduttiin maksamaan puolestaan 197 229 euroa.

Ylityksiä oli koulutuksen lisäksi vapaa-aikapalveluissa ja varhaiskasvatuksessa. Koulutuksen osalta ylitys oli 427 797 euroa, vapaa-aikapalveluissa 238 637 euroa ja varhaiskasvatuksessa 108 576 euroa.

Muita tiedotteita