Valtiokonttorin polttoainetuki käynnissä 1.11.–30.11.2022.

Polttoainetuki kompensoi helmikuussa – 2022 alkanutta äkillistä polttonesteiden hinnan nousua.
Kuva: Pixabay / OpenClipart-Vectors

Polttoainetuki koostuu kuljetusyrityksille maksettavasta kuljetustuesta ja työkoneyrityksille maksettavasta polttoöljytuesta. Tukia haetaan samalla hakemuksella Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Kuljetusyritysten ja työkoneyritysten määräaikainen polttoainetuki on tarkoitettu yrityksille, jotka harjoittavat maantiellä tapahtuvaa tavara- tai henkilökuljetusta tai joiden liiketoiminnassa käytetään polttoöljyä käyttäviä työkoneita.

 Lisäksi kuljetusyritysten polttoainetukea saadakseen yrityksellä tulee olla:

  • 1.2.2022 voimassa ollut liikennelupa tai taksiliikennelupa tai se on rekisteröitynyt liikenneasioiden rekisteriin tavaraliikenteen harjoittajaksi kevyellä kalustolla
  • 1.2.2022 ollut hallinnassaan liikennekäytössä oleva ajoneuvo, jonka käyttötarkoitukseksi on liikenneasioiden rekisterissä ilmoitettu luvanvarainen käyttö.

Työkoneyritysten polttoöljytukea saadakseen yrityksellä tulee olla:

  • ajalla 1.2.–30.4.2022 ollut käytössään polttoöljyä käyttävä työkone tai työkoneita – pois lukien käsikäyttöiset työkoneet.Yritysten lisäksi säätiöt ja yhdistykset, joilla on liiketoimintaa, voivat hakea tukea. Yritysten kokoa tai yhtiömuotoa ei ole rajattu. Yrityksellä tulee kuitenkin olla Y-tunnus.

Korvattavat kulut

Kuljetusyritysten polttoainetuesta korvataan 5 % tukikauden (1.2.–30.4.2022) aikana ostetun ja kuljetustoimintaan käytetyn polttoaineen tai sähköenergian kustannuksista ilman arvonlisäveroa. Korvauksen piiriin kuuluvat kaikki polttoainemuodot lukuun ottamatta polttoöljyä, jonka liikennekäyttö on kielletty. Sähkön siirtohintaa ja sähköveroa ei korvata.

Työkoneyrittäjien polttoöljytuesta korvataan 5 % tukikauden (1.2.–30.4.2022) aikana ostetun ja työkoneissa käytetyn polttoöljyn kustannuksista ilman arvonlisäveroa. Korvaus ei koske työkoneiden siirrossa syntynyttä kustannusta, polttoöljyn lämmityskäyttöä eikä työkoneiden käyttöä maatalouden alkutuotannossa, kalataloudessa tai vesiviljelyalan yritystoiminnassa.

Muut korvaukset

Polttoainetuki kuuluu Euroopan unionin (EU) Ukraina-puitetukiohjelmaan (EU 2022/C 131 I/01). Puitetukiohjelman mukaisten valtiontukien enimmäismäärä on 400 000 € per yritys tai yrityskonserni, jos yritys kuuluu konserniin. Lue lisää puitetukiohjelmasta(Linkki avautuu uuteen välilehteen selaimessa.).

Polttoainetuesta vähennetään muut aiemmin myönnetyt julkiset tuet, jos ne kohdistuvat tukikauden (1.2.–30.4.2022) aikana ostettuun polttoaineeseen.

Pienin maksettava tuki on 250 €. Polttoainetuki ei ole de minimis -tuki.

Molempien tukien hakuaika on 1.11.–30.11.2022. Haun päättymispäivänä kaikkien hakemusten on oltava perillä Valtiokonttorissa klo 16.15 mennessä.

Muita tiedotteita