Vaalajärven varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa uudelleenjärjestelyjä – koulun oppilaat siirtyvät Tähtikunnan kouluun

Kunta on ollut yhteydessä nyt lakkautettavan Vaalajärven koulun ja Pikku-Hukan päiväkotiryhmän lasten vanhempiin ja pyrkinyt löytämään yhteistyössä heidän kanssaan kaikille parhaan mahdollisen ratkaisun.

Sodankylän kunnanvaltuusto päätti Vaalajärven koulun lakkauttamisesta kokouksessaan viime marraskuussa (Kv 101 § / 15.11.2022). Sekä ennen lakkauttamispäätöstä että sen jälkeen koulun oppilaiden huoltajilta on tiedusteltu, haluavatko he lastensa siirtyvän Syväjärven vai Tähtikunnan kouluun.

– Kaikki kolmetoista alakoululaista ja kaksi yläkoululaista halusivat siirtyä kylälle Tähtikunnan kouluun. Koulun opettajista toinen siirtyy Syväjärvelle, toinen Tähtikunnan kouluun, kertoo Sodankylän hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Antti Palomaa.

Vaalajärven koulun toiminnan loppuessa lakkaa myös vaalajärveläisen Pikku-Hukan päiväkotiryhmän toiminta. Ryhmä on tarjonnut varhaiskasvatusta 1–6-vuotiaille lapsille.

Varhaiskasvatuspäällikkö Ritva M. Ollilan mukaan Pikku-Hukassa on tällä hetkellä kaikkiaan yksitoista lasta, jotka tarvitsevat varhaiskasvatuspaikkaa myös elokuussa 2023. Näille lapsille on osoitettu uusi varhaiskasvatuspaikka, ja vanhemmat ovat saaneet siitä tiedon.

– Kolmen lapsen osalta järjestelyt ovat vielä kesken, mutta heille pyritään järjestämään perhepäivähoitopaikka Järvikylien alueelta, Ollila kertoo.

– Heinäkuussa varhaiskasvatusta tarvitseville lapsille on järjestetty varahoitopaikka Paulaharjun päiväkodista, kuten aikaisempinakin kesinä.

 

Kuulemistilaisuuksia kahtena syksynä

Varhaiskasvatuksen lasten vanhempia on kuultu myös kuulemistilaisuuksissa, joita järjestettiin Vaalajärvellä ennen koulun lakkauttamispäätöstä kahtena syksynä.

– Lisäksi vanhemmille on tiedotettu tänä keväänä henkilökohtaisesti, että heidän tulee ilmoittaa uudella hakemuksella, mihin varhaiskasvatusyksikköön he haluavat lapsensa elokuun alusta, Ollila sanoo.

Sekä hyvinvointi- ja sivistysjohtaja että varhaiskasvatuspäällikkö ymmärtävät, että kyläkoulun ja sen yhteydessä toimineen päiväkotiryhmän lakkauttamiseen liittyy paljon tunteita.

– Muutos on iso, mutta pyrimme löytämään yhteistyössä vanhempien kanssa kaikille perheille parhaan mahdollisen ratkaisun, Palomaa sanoo.

Muita tiedotteita