Sodankylän kunnanjohtajaksi Jari Rantapelkonen – hyvinvointi- ja sivistysjohtajaksi Anni Miettunen

Sodankylän kunnanvaltuusto valitsi 30.6.2022 kokouksessaan uudeksi kunnanjohtajaksi Jari Rantapelkosen sekä hyvinvointi- ja sivistysjohtajaksi Anni Miettusen.

Molemmat henkilövalinnat ratkaistiin suljettuna lippuvaalina, sillä valinnoista tehtiin kunnanhallituksen esityksestä poikkeavat esitykset.

Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan virkavaalissa äänet jakautuivat seuraavasti: Marika Annala 4 ääntä ja Anni Miettunen 22 ääntä. Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan virkaan valittiin Anni Miettunen.

Kunnanjohtajan virkavaalissa äänet jakautuivat seuraavasti: Kalle Pyykkö 6 ääntä, Jari Rantapelkonen 20 ääntä. Kunnanjohtajan virkaan valittiin Jari Rantapelkonen.

Valinnan jälkeisessä puheessaan Rantapelkonen kiitti valtuutettuja luottamuksesta ja kertoi odottavansa innolla alkavaa yhteistyötä. Rantapelkonen korosti Sodankylän vahvuuksina erittäin monipuolista elinkeinorakennetta ja luonnonläheisyyttä. Merkittävimpinä asioina tulevassa kunnanjohtajan työssään hän näkee mm. henkilöstön työhyvinvoinnin, avoimen keskustelukulttuurin ja yhteistyön.

Toivotamme Jari Rantapelkosen lämpimästi tervetulleeksi Sodankylään. Uskomme, että voimme yhdessä saada paljon aikaan Sodankylän parhaaksi, kommentoi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Riikka Karppinen kokouksen jälkeen.

Muita tiedotteita