Savukoski ja Sodankylä keskustelivat yhteistyömahdollisuuksista

Savukosken kunnanjohto vieraili Sodankylässä 5. huhtikuuta. Tapaamisen tarkoitus oli keskustella kuntien tilanteesta sote-uudistuksen jälkeen ja kartoittaa uusia yhteistyömahdollisuuksia.

– Kunnat ovat hyvin samankaltaisia historialtaan, luonnoltaan ja ihmisiltään. Meillä on jo nyt hyvää yhteistyötä Savukosken kanssa. On tärkeää käydä vuoropuhelua siitä, millaisia yhteistyömahdollisuuksia meillä naapurikuntina on uudessa tilanteessa, kertoo kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuula Annala.

Kunnilla on yhteinen huoli sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuudesta ja säilymisestä. Viime aikoina on keskusteltu päivystysaikojen supistamisesta. Kunnat eivät pidä supistamista hyvänä kehityssuuntana.

Palaverissa keskusteltiin muun muassa koulutusyhteistyömahdollisuuksista, rakennusvalvonnasta ja tieasioista sekä Urho Kekkosen kansallispuistoa koskevista kysymyksistä.

– Tämä oli hyvä palaveri. Meillä on paljon yhteisiä asioita, kuten metsästys ja kalastusoikeuksien edistäminen. Minusta kuntien väliset yhteistyömuodot tulevat lisääntymään, sanoo Savukosken kunnanjohtaja Eeva-Maria Maijala.

– Sanon kuitenkin selvyyden vuoksi, ettei tässä ole kyse kuntaliitoksesta, hän lisää.

Savukoski ja Sodankylä ovat mukana yhteisessä ruokapalveluyhtiössä, Pohjois-Lapin Ruoka Oy:ssä, johon kuuluvat lisäksi Lapin hyvinvointialue, Inari, Pelkosenniemi ja Utsjoki. Kumpikin kunta kuuluu myös Lapin hyvinvointialueen Itäisen Lapin palvelualueeseen.

Neuvottelussa olivat mukana Sodankylän ja Savukosken kunnanjohtajat, puheenjohtajia ja muita luottamushenkilöitä sekä toimialajohtoa. Keskustelu koettiin hyödylliseksi, ja sitä halutaan jatkaa.

Muita tiedotteita