OAMK:n kysely työvoiman saatavuudesta

Oulun ammattikorkeakoulun (OAMK) sodankyläläisessä opinnäytetyössä kysytään Sodankylän yrittäjien työvoiman saatavuudesta. Toinen kysely lähtee myös sodankyläläisille yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille.

OPISKELIJAN SAATESANAT:

”Opinnäytetyössäni kartoitan Sodankylän yrittäjien työvoimatilannetta, -tarvetta ja rekrytointimenetelmiä. Kyselyn tulosten perusteella muodostan tilannekuvan ja pohdin opinnäytetyön mukaisesti mahdollisia jatkotoimenpiteitä kunnan elinvoimapalveluiden käytettäväksi”.

”Arvoisa yrittäjä, tämän kyselyn vastaamiseen menee max 5 minuuttia. Arvostan vaivannäköänne ja vastauksianne kovasti. Kiitos jo etukäteen”.

Kyselyyn

Muita tiedotteita