Miten muovien keräystä tulisi kehittää maa-, poro- ja puutarhatiloilla? – Vastaa kyselyyn viimeistään 28.11.

Maa-, poro- ja puutarhatiloilla syntyvän muovijätteen määrää ja laatua kartoittava kysely on suunnattu vuonna 2022 Sodankylässä peltoviljelytukia hakeneille. Linkin kyselyyn löydät täältä.

pyöröpaali
(Kuva: Pirjo Vattulainen)

Kunta toteuttaa marraskuussa kyselyn, jonka tarkoitus on selvittää maa-, poro- ja puutarhatiloilla syntyvän muovijätteen laatua ja määrää sekä sitä, miten maatiloilla keräys on hoidettu tällä hetkellä. Lisäksi kyselyllä pyritään selvittämään, miten muovijätteiden keräysjärjestelmää tulisi kehittää, jotta alkutuotannossa syntyvä muovijäte saataisiin kierrätettyä tehokkaasti.

Kysely on suunnattu vuonna 2022 Sodankylässä peltoviljelytukia hakeneille. Kyselyssä pyydetään vastanneiden taustatietoja, mutta tietoja ei julkaista siten, että niistä voitaisiin yksilöidä vastaajia. Kyselyn viimeinen vastauspäivä on 28.11.2022.

Jos kuulut kyselyn kohderyhmään, vastaa kyselyyn täällä: Kysely muovien keräyksestä

Muita tiedotteita