Matkailuyrittäjä! Vahvista yrityksesi myyntiä ja markkinointia tekoälyllä. Ilmoittaudu 17.12. mennessä!

Kutsumme sinut ja yrityksesi puoltamaan sekä myöhemmin osallistumaan myynnin ja markkinoinnin tekoälyhankkeeseen. Ilmoita halukkuutesi 17.12.2023 mennessä!

Kutsumme sinut ja yrityksesi puoltamaan sekä myöhemmin osallistumaan myynnin ja markkinoinnin tekoälyhankkeeseen. 

Mitä hyötyjä sinä ja yrityksesi saatte? 

Hankkeen myötä lappilaisena matkailuyrittäjänä saat vahvan käsityksen tekoälyn mahdollisuuksista myynnin ja markkinoinnin eri vaiheisiin. Näin, voit rohkeammin edetä hyödyntämään käytännössä tarkasteltuja ja kokeiltuja tekoälyteknologioita (esim. sovelluksia) yrityksesi myynti- ja markkinointitoimenpiteisiin. Yrityksesi osaaminen, innovointivalmiudet, elinvoima ja kilpailukyky kehittyvät ja vahvistuvat. Tässä hankkeessa sinä ja yrityksesi olette osa alueellista verkostoa, joka rakentuu matkailun ja teknologian rajapinnoille ja vahvistuu tarvittaessa ylimaakunnallisin toimijoin.      

 

Etenemme hankkeessa tekoälyteknologiaa hyödyntäviin tuloksiin hyviksi koetuin, erityisesti käytäntöä palvelevin menetelmin sekä niistä viestien. Yrityksesi voi hyödyntää mm. seuraavaa:  

·         Tekoälysovellusten kokeiluja ja konkreettisia työkaluja myynnin ja markkinoinnin eri vaiheisiin, 

·         Uudenlaista osaamista, miten tekoälyteknologioita ja -sovelluksia integroidaan myyntiin ja markkinointiin,  

·         Prosessikuvauksia, jotka asemoivat myynnin ja markkinoinnin roolin matkailuyrityksen liiketoiminnassa ja kokonaisarkkitehtuurissa,  

·         Malleja, jotka selkeyttävät mikä tekoälyteknologia on toimivin ja realistisin kussakin tilanteessa ja liiketoiminnan vaiheessa,  

·         Innovaatio- ja inspiraatioaihioita tekoälyn monimuotoiselle hyödyntämiselle liiketoiminnassa hankkeen aikana ja ennen kaikkea sen jälkeen.  

·         Verkoston yhteistyö, joka luo yhteistyön mahdollisuuden myös hankkeen jälkeen,  

·         Nykytila-analyysi (selvitys) tekoälyteknologioiden hyödyntämisen tilasta myynnissä ja markkinoinnissa Lapissa toimivissa matkailuyrityksissä,  

·         Teemalliset tietoiskut, webinaarit (näissä asiantuntijoiden ja yritysten ääni), työpajat, mediatuotokset. 

 

Mitä me odotamme sinulta ja yritykseltäsi? 

·         Hankkeen toimijoista muodostuu verkosto, joka sitoutuu osallistumaan hankkeen toimenpiteisiin ilman rahallista panostusta, mutta käyttämällä siihen työaikaansa esimerkiksi  

o    nykytila-analyysin haastattelut (syksy 2024) 

o    tietoiskut, webinaarit, työpajat n. 10 kpl (kevät 2025 – kevät 2026) 

o    tekoälyteknologiakokeilut (kevät 2025 – syksy 2026) 

 

Kiinnostuithan – miten mukaan? 

Ole hyvä ja vastaa viim. 17.12.2023 osoitteeseen paivi.hanni-vaara@lapinamk.fi ilmoittamalla 

·         Edustamasi yrityksen nimi ja verkkosivuosoite, 

·         Yhteyshenkilö sekä hänen yhteystietonsa. 

 

Tekoäly matkailun myynnin ja markkinoinnin liiketoimintaprosessien tukena  

Hankkeen välittömänä tavoitteena on avata, selkeyttää ja konkretisoida myynnin ja markkinoinnin ydinprosesseja tavalla, joka mahdollistaa tekoälyteknologioiden hyödyntämisen ja mahdollisen käyttöönoton myynnin ja markkinoinnin prosesseihin niiden eri vaiheissa. Ydinprosesseilla tarkoitamme tässä yhteydessä sujuvaa ja kitkatonta markkinoinnin ja myynnin vaihetta, joka etenee ostajan näkökulmasta palvelun/tuotteen tietoisuudesta hankintaan, ostoon, palvelun/tuotteen hyödyntämiseen sekä palautteeseen ja mahdolliseen uskollisuuteen (lojaliteetti).   

Hankkeen kehittämistavoitteena on tukea matkailuyritysten ja -toimijoiden tekoälyteknologiaosaamista ja -hyödyntämistä markkinointi- ja myyntiprosessissa vastuullisesti ja kestävästi sekä näin ollen edistää matkailuyritysten osaamista, innovointivalmiuksia, elinvoimaa ja kilpailukykyä. Lisäksi hankkeen kehittämistavoitteena on edesauttaa yrityksen tiedolla johtamisen kokonaisuutta tavalla, jossa tekoäly integroituu matkailuyrityksen kokonaisarkkitehtuuriin. Hanke vastaa tekoälyteknologioiden osaamistarpeisiin. Samalla se motivoi ja rohkaisee matkailuyrityksiä hyödyntämään tekoälyteknologioita myynnin ja markkinoinnin osana lyhyellä sekä pidemmällä aikajänteellä. Hankkeen toimenpiteitä toteutamme ohjatusti ja valmentaen, mm. tietoiskuin, työpajoin, webinaarein ja mediatuotoksin.  

 

Hankkeen päähakija on Lapin ammattikorkeakoulun matkailun osaamisala yhteistyössä tieto- ja viestintäteknologian osaamisalan kanssa.

Kiitokset jo ennalta! Viestimme hakemuksen etenemisestä kaikille hakua puoltaneille.

 

Lisätietoja:  

Päivi Hanni-Vaara, paivi.hanni-vaara@lapinamk.fi, puh. 040 710 6397 

Mirva Tapaninen, mirva.tapaninen@lapinamk.fi, puh. 040 527 6270 

 

Lapin ammattikorkeakoulu | Lapland University of Applied Sciences 

Jokiväylä 11 C, FI-96300 Rovaniemi 

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) | Multidimensional Tourism Institute (MTI) 

https://www.matkailuinstituutti.fi/FI#  

www.lapinamk.fi   

Pohjoista tekoa – The Northern Factor 

Muita tiedotteita