Kylälaakson rivitalojen uudistaminen etenee aikataulussa

Parhaillaan käynnissä ovat uusien rivitalojen rakenne-, LVI-, RAU- ja sähkösuunnittelutyöt. Kun ne saadaan valmiiksi, käynnistyy urakkakilpailutus.

Kylälaakson kaksiot
Kylälaakson uusien kaksioiden pohjapiirustus.

Kylälaakson rivitalot uudistetaan vaiheittain vuosien 2024–2027 aikana. Ensimmäisessä vaiheessa alueen eteläisinpään päähän rakennetaan 16 yksiötä ja nykyisen huoltorakennuksen läheisyyteen neljä kaksiota.

Kesän aikana saatiin valmiiksi rivitalojen arkkitehtuurisuunnitelmat. Nyt käynnissä ovat rakenne-, LVI-, RAU- ja sähkösuunnittelutyöt, ja niiden vuoksi alueella tehdään erilaisia mittaustoimenpiteitä. Suunnitelmat on tarkoitus saada valmiiksi lokakuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen käynnistetään hankkeen urakkakilpailutus.

Kylälaakson rivitalojen uudistaminen tapahtuu siten, että ensin rakennetaan ja sen jälkeen puretaan rakennukset. Näin asukkaille voidaan osoittaa uusi asunto jo valmistuneista rakennuksista.

Kaikissa suunnittelun vaiheissa on kuultu kuntalaisia, asukkaita ja Lapin hyvinvointialueen henkilöstöä. Hankkeen etenemisestä on myös tiedotettu paikallislehdessä.

 

ARA:n investointiavustus vaikuttaa vuokraan

Uusille asunnoille on saatu valtion Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n ehdollinen korkotuen ja investointiavustuksen varauspäätös.

Investointiavustukselle haetaan ARA:n osapäätöstä heti, kun urakkakilpailutus on päättynyt. Osapäätös määrittää investointiavustuksen lopullisen suuruuden, mikä puolestaan vaikuttaa asukkailta perittävään vuokraan. Vuokrakustannukset määrittyvät todellisten kustannusten perusteella, ja asukkaat voivat hakea niihin Kelan asumistukea.

Tavoitteena on saada Kylälaakson nykyisten rivitalojen alueelle 50–60 ikääntyneiden tarpeisiin sopivaa, esteetöntä ja yhteisöllisyyttä edistävää asuntoa. Kaikki hankkeessa rakennettavat asunnot ovat vuokra-asuntoja, joihin voi hakea asumaan 65 vuotta täyttäneiden erityisryhmään kuuluva.

 

Kylälaakson yksiöt pohjapiirustus

Uusien yksiöiden pohjapiirustus.

Muita tiedotteita