Kuntaliiton asiantuntijat tutustuvat pohjoisen erityiskysymyksiin Lapin-vierailullaan

Inarin ja Sodankylän alueelle 3.–5. toukokuuta suuntautuvaan vierailuun osallistuu 15 asiantuntijaa Kuntaliiton yhdyskunta- ja ympäristöasioiden yksiköstä. Agendalla on kysymyksiä maankäyttöön, yhdyskuntatekniikkaan, ympäristöön ja varautumiseen liittyen.

Merkittävä satsaus pohjoisen Suomen asioiden eteenpäin viemiseksi ja kehittämiseksi.

Siten matkaa kuvailevat Kuntaliiton asiantuntijat, jotka suuntaavat tällä viikolla Lappiin poikkeuksellisen suurella joukolla: vierailuun osallistuu kaikkiaan 15 asiantuntijaa Kuntaliiton Yhdyskunta ja ympäristö -yksiköstä. Matkan aikana he tutustuvat pohjoisimman Suomen erityiskysymyksiin muun muassa maankäytön, yhdyskuntatekniikan, ympäristön ja varautumisen näkökulmista.

– Lapin asiat eivät ole Kuntaliiton kaikille työntekijöille ennestään aivan tuttuja, ja realiteetit Lapissa ovat eri luokkaa kuin ne ovat ruuhka-Suomessa, perustelee vierailua Kuntaliiton Yhdyskunta ja ympäristö -yksikön johtaja Miira Riipinen.

– Haluamme kuulla Ylä-Lapin kuntien ajankohtaisista asioista ja tarpeista näissä teemoissa voidaksemme vastata edunvalvonnassamme ja palveluissamme paremmin kuntien tarpeisiin. Kerromme myös alueen kuntien johdolle ajankohtaisia terveisiä Kuntaliiton edunvalvonnasta ja palveluista yhdyskunta- ja ympäristöaloilla.

 

Keskustelua pohjoisen Lapin ajankohtaisista kysymyksistä

Kuntaliiton yhdyskunta- ja ympäristöasioiden asiantuntijat vierailevat pohjoisen Lapin kunnissa Arktisen Lapin ympäristösuojelun kutsumana. Sodankylän kunnan hallinnoima Arktisen Lapin ympäristönsuojelu vastaa Sodankylän, Inarin, Muonion, Enontekiön ja Utsjoen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä.

– Arktisen Lapin ympäristönsuojelu on pyrkinyt olemaan aktiivinen yhteistyökumppani Kuntaliiton suuntaan ja edistämään ympäristönsuojelua muun muassa laajan verkostoitumisen kautta. Kuntaliitto tarjoaa ympäristösuojeluviranomaisille asiantuntijapalveluita, joita jokaisessa pienessä kunnassa ei resurssirajoitteiden vuoksi ole aina tarjolla, kertoo Arktisen Lapin ympäristösuojelun ympäristöpäällikkö Teresa Ojala.

Kuntaliitto on kaikkien Suomen kuntien ja kaupunkien edunvalvoja ja asiantuntijapalvelujen tarjoaja, jossa työskentelee noin 130 kuntien eri alojen asiantuntijaa. Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö tukee kuntia rakennetun ympäristön, kuntatekniikan, turvallisuuden ja varautumisen sekä ympäristönsuojelun ja ilmastomuutoksen kysymyksissä.

Lapin-vierailulla esillä on monia ajankohtaisia kysymyksiä. Ne koskevat esimerkiksi kaivostoimintaa ja ympäristöasioita.

– Kaivostoiminnalla on merkittäviä vaikutuksia erityisesti pohjoisten kuntien maankäyttöön, rakentamiseen ja ympäristöön, mutta myös laajasti kaivoskunnan elinvoimaan ja talouteenkin, Miira Riipinen sanoo.

– Uusiutuvan energian, kuten tuulivoiman, voimakas tuleminen alueelle puhuttaa ja vaikuttaa kunnan maankäytön ja ympäristön toimintoihin. Toisaalta pienten kuntien niukat resurssit rakentamiseen ja ympäristöön liittyvissä viranomaistoiminnoissa ovat haasteita, joista haluamme kuulla lisää, toteaa Kuntaliiton maankäytön ja kaavoituksen kehittämispäällikkö Anne Jarva.

– Lisäksi pohjoisen Suomen liikenteen ja arktisen alueen turvallisuuskysymysten korostuminen muuttuneessa geopoliittisessa tilanteessa on varmasti myös matkan agendalla, pohtii Kuntaliitossa turvallisuusasioista vastaava erityisasiantuntija Ari Korhonen.

Muita tiedotteita