Kitisenrannan kulttuuritalon tarveselvitys käynnistyy – nyt saa haaveilla ja esittää toiveita

Kitisenranta kulttuuritaloksi -hanketta vetää kunnassa tekninen johtaja Matias Yliriesto. Heli Illikainen aloitti huhtikuun alussa työt hankkeen projektipäällikkönä.

Projektipäällikkö Heli Illikainen Kitisenrannan koululla
Kitisenranta kulttuuritaloksi -hankkeen projektipäällikkö Heli Illikainen

Kunnassa on selvä visio kokonaisuudesta ja sitä kautta hyvät lähtökohdat kulttuuritalon tarveselvitykselle.

Näin kuvailee Kitisenranta kulttuuritaloksi -hankkeen lähtökohtia hankkeen vetäjä, tekninen johtaja Matias Yliriesto, joka pitää hyvänä sitä, että arvokkaan ja suojellun koulurakennuksen tulevaisuudesta on tehty kunnassa selvä päätös ja asiassa päästään nyt eteenpäin.

– Tulemme hankkeen tiimoilta osallistamaan mahdollisimman paljon keskeisiä sidosryhmiä sekä tietysti kuntalaisia ja kulttuuritalon käyttäjiä, Yliriesto lupaa.

Projektipäällikkö Heli Illikainen toivoo, ettei tarpeiden kartoitusvaiheessa haaveille ja toiveille asetettaisi liian tiukkoja raameja tai rajoituksia vaan ilmoille uskallettaisiin heittää ne kaikkien hulluimmatkin ideat – ”unelmien kulttuuritalo” -hengessä. Kulttuuritalohankkeen projektipäällikkönä Illikaisen tehtävä on luotsata tarveselvitystä eli jalostaa suunnitelma, jonka pohjalta kulttuuritaloa voidaan lähteä konkreettisesti toteuttamaan.

– Tarveselvityksen onnistumisen kannalta tärkeää on tunnistaa projektin kannalta tärkeimmät sidosryhmät ja lähteä yhdessä heidän kanssaan kartoittamaan tarpeita – minkälaisia tiloja ja toiminnallisuuksia eri toimijat kaipaavat, jotta kulttuuritoiminnalle saataisiin luotua parhaimmat mahdolliset edellytykset, Illikainen valottaa.

Toiveita lähdetään kartoittamaan sidosryhmille toteutettavissa työpajoissa.

– Tavoitteena on, että ensimmäiset kokoontumiset järjestettäisiin jo alkukesästä, Illikainen kertoo.

– Lisäksi ideoita ja ajatuksia kerätään sähköisesti täytettävien kyselyiden avulla sekä jalkautumalla erilaisiin kunnan alueen tapahtumiin. Tulen lähestymään nyt tunnistettuja sidosryhmiä vielä kevään aikana, ja toki minuun ja Matiakseen saa ottaa yhteyttä sähköpostitse tai soittamalla!

Illikainen tietää, että Kitisenrannalla on oma historiansa ja haasteitakin on matkassa, mutta hänestä on hienoa, että tavoite on kirkas ja selkeä.

– Toivon, että nyt käynnistyvä tarveselvitys johtaa siihen, että Sodankylään saadaan tiloiltaan aidosti toimiva, kuntalaisia monipuolisesti palveleva kulttuuritalo.

 

Kitisenrannan koulu
Kitisenrannan koulu

Tästä on kyse

Koulusta kulttuuritaloksi

  • Sodankylän kunnanhallitus on päättänyt, että Sodankylän keskustassa sijaitsevasta Kitisenrannan vanhasta koulusta tehdään kulttuuritalo.
  • Koulun on suunnitellut arkkitehti Yrjö Lindegren, ja se on valmistunut vuonna 1951. Rakennus on arkkitehtonisesti merkittävä, ja se on ulkoasultaan suojeltu. Suojelun vuoksi rakennusta ei voi purkaa eikä sen ulkoasua muuttaa. Suojelu ei kuitenkaan koske sisätiloja.
  • Rakennuksessa on jo nyt paljon erilaista liikunta- ja kulttuuriharrastustoimintaa.
  • Kitisenrannan kulttuuritalohankkeessa tehdään kattava tarvekartoitus tunnistettujen sidosryhmien kanssa, jotta saadaan ymmärrys siitä, minkälaisia tarpeita taide- ja kulttuuritoimijoilla on.
  • Hankkeeseen on nimetty tarveselvitystyöryhmä, joka koostuu keskeisistä kunnan virkahenkilöistä, sekä ohjausryhmä, jossa on mukana johtavia luottamus- ja virkahenkilöitä.
  • Hankekokonaisuus toteutetaan noudattaen Sodankylän tilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeita.

Muita tiedotteita