Kiinnostaako vastuullinen kaivostoiminta? – Osallistu Sakatti Miningin ja Redun kehittämään vastuullisuuskoulutukseen!

AA Sakatti Mining Oy ja koulutusyhtiö REDU Edu Oy ovat kehittäneet Vastuullisuuden verkko-opintokokonaisuuden. Kaikille kaivostoiminnasta kiinnostuneille suunnattu maksuton verkkokoulutusmateriaali löytyy verkkoalustalta.

AA Sakatti Mining Oy:n ja REDU Edu Oy:n yhteistyössä tehdyn vastuullisuuskoulutuksen tarkoitus on tuoda esiin kestävän kehityksen näkökulmia modernissa kaivosteollisuudessa. Koulutuksen kohderyhmänä ovat oppilaitokset ja muut sidosryhmät.

Koulutuksessa jaetaan tietoa kansanvälisten yritysten toimintatavoista ja nostetaan laajemman yhteisön tietämystä vastuullisesta toiminnasta. Tavoitteena on lisätä alan avoimuutta ja avata kaivosten toimintaa vastuullisuuden sekä toiminnan laatuvaatimusten näkökulmasta. Koulutus toimii hyvänä pohjana kaivosalan opiskelijoille, mutta se palvelee myös muita aloja.

Koulutus sisältää seuraavat osat:

  • Johdatus vastuulliseen kaivostoimintaan
  • Turvallisuus
  • Vaikutukset hyvinvointiin
  • Ympäristövastuu
  • Sosiaalinen vastuu

Saat koulutuksesta todistuksen. Pystyt tulostamaan todistuksen koulutuksen käytyäsi tai lähettämään sen omaan sähköpostiisi.

Ilmoittaudu mukaan täällä: Vastuullisuuskoulutus

Muita tiedotteita