Kestävyysraportointi alkaa – Osallistu webinaariin ja tiedät, mistä on kyse!

Lapin ammattikorkeakoulu järjestää webinaarin CSRD mukaisesta kestävyysraportoinnista 23.11.2023 kello 11-12, joka on ensimmäinen kolmiosaisesta webinaarisarjasta. Seuraavat webinaarit järjestetään 11.1.2024 ja 8.2.2024.

Suuryritykset aloittavat kestävyysraportoinnin jo vuoden 2024 alusta. Raportonti ja sen sisällöt tulevat vaikuttamaan myös pieniin yritysiin alihankintaverkostojen kautta.

Yritysvastuu, yhteiskuntavastuu, kestävyys, vihreä siirtymä…siinä teemoja, jotka liitetään yritystoimintaan tällä
hetkellä. Keskustelua voi olla hieman hankala seurata, sillä termejä käytetään sekaisin ja sekavasti. Sisällöllisesti
ollaan kuitenkin menossa siihen suuntaan, että yrityksiä kannustetaan suuntaamaan toimintaansa kestävään
kehitykseen päämääränä turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.
Kannustaminen on kuitenkin hieman väärä sanavalinta tässä, sillä vuoden 2024 alusta voimaan tuleva
velvoittava kestävyysraportointi tarkoittaa osalle yrityksistä pakkoa ja välillisesti se koskee valtavaa määrää
yrityksiä tavalla tai toisella.

Tähän asti yritysten kestävyystoimet ja niistä viestiminen on perustunut vapaaehtoisuudelle, mutta nyt EU on
luonut tähänkin säännöt. Kestävyysraportoinnin säännöt perustuvat direktiiviin (CSRD, Corporate Sustainability
Reporting Directive) ja ne määritellään standardeissa (European Sustainability Reporting Standard, ESRS).
Raportointivelvoite koskee ensimmäisiä yrityksiä vuoden 2024 alusta alkaen, jolloin raportoinnin aloittavat yli
500 työntekijää työllistävät pörssilistatut yritykset. Vuonna 2025 velvoite laajenee yrityksiin, joissa täyttyy kaksi
kolmesta kriteeristä eli liikevaihto 40 miljoonaa, tase 20 miljoonaa ja/tai yli 250 työntekijää. Lapissa näihin
kahteen ryhmään kuuluu Taloustutkan mukaan 20 yritystä. Raportoivien määrä voi tuosta muuttua
konserniraportoinnin tai poikkeustulkintojen vuoksi.

Direktiivi velvoittaa yritykset raportoimaan myös arvoketjuaan ja siksi suuryritykset ovat alkaneet tarkastella
omaa alihankintaverkostoaan. Osuuspankin Suuryritystutkimus 2023 nosti esiin, että vain 11% suuryrityksiä on
tyytyväinen alihankintaverkostoonsa vastuullisuuden näkökulmasta. Yli 80% näistä yrityksistä näkee, että jotain
muutoksia täytyy tehdä alihankintaketjuun ja jo yli 40% on lähtenyt liikkeellä näiden toimenpiteiden osalta.
Alihankintaverkoston kautta raportointivelvollisuus tulee näkymään myös pienissä yrityksissä.
Arvoketjun raportointi tulee voimaan siirtymäajan jälkeen. Siirtymäaika antaa kaikille osapuolille aikaa
valmistautua näihin vaatimuksiin. Raportointia ei kannata ajatella riesana vaan mahdollisuutena kehittää
toimintaa ja pysyä kilpailukykyisenä. Ensimmäinen askel on se, että tiedostetaan hyvissä ajoin, mitä asioita pitää
huomioida. Nyt onkin hyvä aika ottaa selvää kestävyysraportoinnin sisällöstä ja sen ohjaavasta vaikutuksesta
kohti kestävää kehitystä.

Lapin ammattikorkeakoulun tukee yritysten osaamista ja kykyä vastata muuttuviin vaatimuksiin. Tulossa on mm
kolmiosainen webinaarisarja kestävyysraportoinnista ja ensimmäinen on jo 23.11.2023. Syksyn aikana
kartoitetaan yritysten osaamistarpeita ja kestävyystoimenpiteisiin liittyviä haasteita kyselytutkimuksella.

Ilmoittaudu webinaariin tästä!

Muita tiedotteita