Jouni Oikarinen hoitaa hyvinvointi- ja sivistysjohtajan virkaa rekrytointiprosessin ajan

Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Anni Miettuselle on myönnetty ero virkatehtävästään. Hän jää vuosilomalle 13. helmikuuta.

Jouni Oikarinen

Hyvinvointi- ja sivistysjohtajalle on myönnetty ero virkatehtävästään niin, että hänen palvelussuhteensa päättyy 28. helmikuuta. Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja jää pitämään vuosilomia 13. helmikuuta alkaen.

Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan sijaisuutta ja avointa virkaa hoitaa 13. helmikuuta 2023 alkaen Jouni Oikarinen. Hän toimii vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtajana helmikuun loppuun saakka ja siitä lähtien vt. hyvinvointi- ja sivistysjohtajana rekrytointiprosessin ajan. Sodankylän kunta ja sivistystoimi ovat Oikariselle tuttuja, sillä hän on toiminut aiemmin sivistysjohtajana Sodankylässä.

Hyvinvointi- ja sivistystoimialan toiminnan kannalta on perusteltua, että sijaisuutta ja avointa virkaa hoitaa ulkopuolinen viranhaltija. Näin varmistetaan toimialan ja vastuualueiden toiminnan ja kehittämisen jatkuvuus sekä vältetään sisäisistä sijausuusjärjestelyistä aiheutuvat kerrannaisvaikutukset vastuualueiden sisällä.

Muita tiedotteita