Jääkäriprikaati tiedottaa: Pohjoinen 2/23 -paikallispuolustusharjoitus

Jääkäriprikaati johtaa Pohjoinen 2/23 -paikallispuolustusharjoituksen Sodankylä–Rovaniemi alueella 4.–8.9.2023.

Harjoituksen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää paikallisjoukkojen valmiutta alueellisiin taistelu- ja suojaustehtäviin sekä vahvistaa paikallisjoukkojen, viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistoimintakykyä ja varautumista häiriötilanteisiin. Harjoitus on myös syyskuussa Jääkäriprikaatista reserviin siirtyvien sotilaspoliisien palveluksen huipentava päättöharjoitus eli ”loppusota”.

Harjoitukseen osallistuu Puolustusvoimista noin 550 henkilöä ja 80 ajoneuvoa. Henkilöstö koostuu palkatusta henkilökunnasta, reserviläisistä ja varusmiehistä. Jääkäriprikaatin lisäksi harjoitukseen osallistuu henkilöstöä Lapin lennostosta, Sotilaslääketieteen keskuksesta ja Pääesikunnasta sekä Lapin rajavartiostosta ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) ry:stä. Harjoituksen johtaa Jääkäriprikaatin apulaiskomentaja, eversti Ari Mure.

Paikallispuolustusharjoitukset tarjoavat viranomaisille mahdollisuuden harjoitella kaksi kertaa vuodessa yhdessä Puolustusvoimien kanssa samassa harjoituskehyksessä.

Tässä harjoituksessa Sodankylän kunta, Kemijoki Oy ja Sodankylän geofysiikan observatorio sekä Ilmatieteen laitos harjoittelevat toimintaa mahdollisissa omaan organisaatioon kohdistuvissa häiriötilanteissa. Näihin viranomaisyhteistyön harjoitteisiin osallistuvat Lapin poliisilaitos, Lapin hyvinvointialueen toimialoista pelastuspalvelut ja terveyspalvelut sekä Puolustusvoimat.

Harjoitukseen linkittyy myös Lapin aluehallintoviraston johtama Pohjoinen23-valmiusharjoitus.

Harjoituksen sotilaallisen toiminnan painopiste on Kyläjärven harjoitusalueella Sodankylässä. Kyläjärven alueella harjoitukseen liittyy lentotoimintaa.

Viranomaisyhteistyön harjoitustoimintaa on Sodankylässä 4.–7.9. taajaman, Tähtikunnan koulun, Kemijoki Oy:n, Sattasen koulun sekä Sodankylän geofysiikan observatorion ja Ilmatieteen laitoksen alueilla sekä 5.9. Rovaniemellä Kemijoki Oy:n alueella ja 5.–6.9. Rovaniemen varuskunnan alueella Pahkamaalla.

Alueilla liikkuu Puolustusvoimien ja eri viranomaisten henkilöstöä ja ajoneuvoja. Harjoitusjoukot käyttävät sivullisille vaarattomia, mutta melua aiheuttavia paukkupatruunoita. Harjoitustoimintaan käytettävät alueet eristetään muulta toiminnalta. Sotilaspoliisit ja harjoittelevat joukot opastavat ja ohjaavat liikkumista.

Harjoitus on osa Maavoimien esikunnan johtamaa paikallispuolustusharjoituskokonaisuutta.

Paikallispuolustusta ja viranomaisyhteistyötä harjoitellaan syyskuussa – Maavoimat

Harjoitusta voi seurata Jääkäriprikaatin ja Maavoimien sosiaalisen median kanavilla aihetunnisteilla #pohjoinen23 #paikallisturvallisuus ja #paikallispuolustajat.

Muita tiedotteita