Inari, Utsjoki, Savukoski ja Pelkosenniemi mukaan Sodankylän kunnan perustamaan Pohjois-Lapin Ruoka Oy:hyn

Uusi Inhouse-yhtiö tuottaa ensi vuoden alusta ateriapalveluja kuntien sivistyspalveluille sekä Lapin hyvinvointialueelle sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeisiin.

Tähtikunnan koulu kuva: Juhamatti Julkunen
(Kuva: Juhamatti Julkunen)

MUOKATTU 23.11.2022

Sodankylän kunta on perustanut Inhouse-yhtiön, Pohjois-Lapin Ruoka Oy:n, ja yhtiöön on päättänyt liittyä Sodankylän lisäksi Inarin, Utsjoen, Savukosken ja Pelkosenniemen kunnat. Yhtiön on tarkoitus tuottaa ateriapalveluja sivistyspalveluille sekä myydä ateriapalveluja Lapin hyvinvointialueelle sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeisiin.

Hyvinvointialueen kanssa on käyty neuvotteluja yhtiön osakassopimuksesta, osakeannin ehdoista ja yhtiöjärjestyksestä, ja hyvinvointialueella asiaa käsitellään joulukuun aluehallituksessa.

Pohjois-Lapin Ruoka Oy toimii tukipalveluyhtiönä, joka tuottaa ruokapalveluja yhtiön osakkaille. Samalla tarkoitus on edesauttaa parhaalla mahdollisella tavalla Lapin maakunnan alueellisen ruokatuotannon elinvoimaisuutta sekä ylläpitää mikrotason yrittäjyyttä maakunnan alueella varmistamalla riittävät ja kannustavat yhteistyöverkostot alueen yrittäjien, hankintayksiköiden, maakunnan ja osakkaiden välillä.

Yhtiön perustamisvaiheessa Sodankylän kunta merkitsee kaikki 100 osaketta, mutta omistusosuusprosenteiksi on yhtiötä perustettaessa suunniteltu seuraavaa jakoa: Sodankylä 30 %, Inari 30 %, Lapin hyvinvointialue 20 %, Utsjoki 10 %, Savukoski 5 % ja Pelkosenniemi 5 %.

Hallituspaikat jakautuvat siten, että Sodankylällä ja Inarilla on kaksi hallituspaikkaa, Lapin hyvinvointialueella ja Utsjoella yksi hallituspaikka sekä Savukoskella ja Pelkosenniemellä yksi yhteinen hallituspaikka.

Yhtiön käynnistäminen on laitettu vireille Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) 7. lokakuuta 2022, mutta asian käsittely on kesken. Pohjois-Lapin Ruoka Oy:n toiminta käynnistyy ensi vuoden alussa riippumatta siitä, ehtiikö PRH rekisteröidä yhtiötä sitä ennen. Tarvittaessa toiminta käynnistyy perustettavan yhtiön lukuun.

– Yhtiön toiminnan valmistelut ovat hyvällä mallilla, ja meillä on vahva usko siihen, että yhtiön käynnistyminen lähtee hyvin liikkeelle, sanoo yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kalle Pyykkö.

Kuntien ruokapalveluiden työntekijät siirtyvät yhtiöön vanhoina työntekijöinä, ja heille muutos näkyy lähinnä siinä, että palkanmaksaja vaihtuu.

Kunnat ovat tähän asti tuottaneet ateriapalveluja kunnan sosiaali- ja terveyshuollolle sekä sivistystoimelle omana toimintanaan, mutta sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueille eivätkä kunnat voi enää vastata niiden ateriapalveluista. Kunnilla on siihen kuitenkin kapasiteettia.

 

Tiedotteeseen lisätty tieto Lapin hyvinvointialueen kanssa käydyistä neuvotteluista.

Muita tiedotteita