Haussa Sodankylän kunnan osallistuvan budjetoinnin kohde – Mihin sinun mielestäsi rahasumma pitäisi käyttää?

Sodankylän kunnanhallitus päätti, että ensi vuoden talousarvioon varataan 30.000 euron määräraha osallistuvaan budjetointiin. Nyt keräämme hyviä ideoita sen kohteeksi. Osallistu kyselyymme!

Osallistuvassa budjetoinnissa etsimme vuodelle 2023 kohdetta sodankyläläisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Käytettävissä on yhteensä 30.000 euroa. Osallistuvassa budjetoinnissa jokainen kuntalainen pääsee ideoimaan ja äänestämään, miten rahasumma käytetään. Esimerkiksi Jeesiöjoen rantaan vastavalmistunut esteetön kalastuspaikka on esimerkki kuntalaisten aloitteesta syntyneestä investoinnista.

Mihin sinun mielestäsi rahasumma pitäisi käyttää? Mitä asukkaat kaipaavat Sodankylään? Muistathan, että ensi vuoden alussa sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnista hyvinvointialueille, joten sote-palveluihin määrärahaa ei kannata esittää.

Vastaa kyselyymme alla olevan linkin kautta ja vaikuta!

Miten osallistuva budjetointi toimii?

Osallistuva budjetointi alkaa avoimella verkkokyselyllä, jolla kerätään hyviä ideoita. Ideoiden keruuaika on 20.9.–5.10.2022. Tulleista ideoista valitaan 3-5 jatkoäänestykseen. Äänestyksen voittanut ehdotus viedään osaksi Sodankylän vuoden 2023 talousarviota.

Jätä ideasi ja osallistu kyselyyn täällä: Osallistuvan budjetoinnin ideointikysely kuntalaisille

Mitä on osallistuva budjetointi?

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan päätöksentekoon, tässä tapauksessa päättämään tietyn rahasumman käytöstä. Sitä voidaan hyödyntää, kun tehdään päätöksiä esimerkiksi investoinneista tai palveluista. Tavoitteena on lisätä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä vuoropuhelua asukkaiden ja kunnan välillä.

Muita tiedotteita