Alustavia ratalinjausvaihtoehtoja vaikutuksineen esitellään yleisötilaisuuksissa – Sodankylän tilaisuus on ke 9.11.

Lapin liiton järjestämässä tilaisuudessa puhutaan alustavista ratalinjausvaihtoehdoista. Yksi vaihtoehdoista koskee Lapin poikittaista ratayhteyttä, joka kulkisi Sodankylästä Kittilän kautta Kolariin.

Kuva: Lapin materiaalipankki Petri Teppo
Kuva: Lapin materiaalipankki | Petri Teppo

Lapin liitto on aloittanut Lapin poikittaisen ratayhteyden Sodankylä–Kittilä–Ylläs-selvityksen laatimisen. Uusi ratayhteys palvelee erityisesti matkailun, kaivostoiminnan ja metsäteollisuuden tarpeita sekä koko Suomen huoltovarmuutta.

Tarkastelussa otetaan huomioon myös yhteys Ruotsiin ja Narvikiin sekä raideleveys.

Tavoitteena on, että selvitystyö valmistuu helmikuussa 2023

Selvitystyön aikana alustavia ratalinjausvaihtoehtoja vaikutuksineen esitellään yleisötilaisuuksissa. Yleisötilaisuudet järjestetään kuntien valtuustosaleissa klo 17.00–19.00.

  • Kolarissa 7.11.2022
  • Sodankylässä 9.11.2022
  • Kittilässä 10.11.2022.

Lisäksi selvityksestä pidetään julkinen webinaari torstaina 1. joulukuuta 2022 klo 13.00.

Ratayhteyden nimikyselyn tuloksista kerrotaan yleisötilaisuuksissa ja Lapin liiton verkkosivuilla yleisötilaisuuksien jälkeen.

Ratayhteysselvityksen taustaa

Ratayhteysselvityksen tavoitteena on arvioida ratayhteysvaihtoehtojen vaikutukset ja laatia maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n tarkoittama riittävä selvitys ja merkittävien vaikutusten arviointi maakuntakaavoituksen lähtötiedoiksi ja kuntakaavoituksen tueksi. Selvityksen tuloksia käytetään Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 ja Tunturi-Lapin maakuntakaavan kaavamerkintöjen, -määräysten sekä selostuksen aluekuvausten ja kehittämisperiaatteiden suunnittelussa.

Ratayhteysselvitys sisältää liikenteellisen tarveselvityksen laajemmalle ratayhteysvälille Kemijärvi–Sodankylä–Kittilä–Ylläs–Kolari. Selvityksessä kartoitetaan nykyisten ja tulevien kaivosten kuljetustarve, samoin kuin matkailun tarpeet. Selvityksessä tarkastellaan myös tulevaisuuden liikenteellisiä tarpeita Ruotsiin ja Narvikiin saakka. Ratayhteydellä edistetään vihreää siirtymää pitkällä aikavälillä.

Uuden Sodankylä–Kittilä–Ylläs-ratayhteyden selvitys laaditaan yhteistyössä Lapin liiton, Väyläviraston, Lapin ELY-keskuksen, Puolustusvoimien sekä alueen kuntien, Sodankylä, Kittilä ja Kolari, kanssa.

 

Lisätietoja:

Paula Qvick

suunnittelujohtaja

Lapin Liitto

paula.qvick(at)lapinliitto.fi

puh. 040 653 2996

Muita tiedotteita