Tapahtuman tiedot

Takaisin
 16.11.2020 17:00
Muut tapahtumat

Tapahtumakuva

Info: Sinustako ikäihmisten perhehoitaja?

Tervetuloa kuulolle kaikki ikäihmisten  perhehoitajuudesta ja perhehoidosta kiinnostuneet!

Infotilaisuus ikäihmisten perhehoidosta Sodankylässä
Ma 16.11. 2020 klo 17:00-18:30 Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin Teamsissa.

Tervetuloa kuulolle kaikki ikäihmisten  perhehoitajuudesta ja perhehoidosta kiinnostuneet! 

Ikäihmisten perhehoito on mahdollisuus työllistyä omassa kotikylässäsi ja tarjota ikäihmisille mahdollisuuksia asua edelleen omassa kylässään silloin, kun ikäihminen ei enää pärjää omassa kodissaan kotihoidon palvelujen turvin.
 
Perhehoitaja voi hoitaa myös omaishoidettavia heidän hoitajiensa vapaiden aikana.
 
Perhehoito voi olla jatkuvaa, lyhytaikaista, osavuorokautista tai hoidettavan omassa kotona annettavaa hoivaa.
 
Perhehoitaja saa valmennuksen työhönsä. Hän tekee työtä toimeksiantosopimuksen mukaan ja saa siitä palkkiota ja kulukorvausta.

Tilaisuudessa mukana perhehoitaja Sirpa Oksanen (Tuovisen perhekoti) ja Katri Mustakangas (Napapiirin omaishoitajat ry).

Ilmoita halukkuutesi Teams-yhteyteen Tuulikki Aholalle p. 040 158 7213 tai tuulikki.ahola@pll.fi

Voit osallistua myös tätä Teams-linkkiä käyttämällä:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTg2NjhiNDItZTVlNi00MThlLTk0ZTYtMjc2ZTI4M2FjMTlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22adf06cdd-36e8-4fda-b749-41fd5b954e39%22%2c%22Oid%22%3a%22fb3e7bae-06e3-491b-a85b-37ddb2d5cfdf%22%7d
Tilaisuuden järjestää Sodankylän kunta ja Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen- hanke

Järjestäjä: Sodankylän kunta ja Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen- hanke
Päivitetty: 7.11.2018 22:10

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found