Terveyspalvelut

Sodankylän Hyvinvointikeskus Sopukka tuottaa kuntalaisille laadukkaat ja oikea-aikaiset perusterveydenhuollon palvelut. Potilaat pääsevät sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotolle joustavasti hoidon tarpeen arvioinnin mukaisesti. Terveyskeskuksen oma röntgen ja laboratorio mahdollistavat monipuoliset tutkimukset.

Päivystyspoliklinikka toimii klo 8 - 21 Hyvinvointikeskus Sopukassa ja yöaikaan klo 21 - 8 Rovaniemellä Lapin keskussairaalassa. Hoidon tarpeen arviointi tehdään omassa terveyskeskuksessa ympäri vuorokauden.

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja pyrimme hyödyntämään sähköisiä palveluita myös perusterveydenhuollon tukena. Löydät palvelun yhteydestä "Asioi verkossa" -otsakkeen alta palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat. Teemme myös tiivistä yhteistyötä muun muassa Lapin keskussairaalan kanssa, jolloin hyödynnämme virtuaalisia yhteyksiä, kuten Virtu-pistettä kirjastossa ja Hannuksenkartanossa.

Terveyskeskuksen vaihtaminen

Henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen tai terveyskeskuksen terveysaseman haluamastaan kunnasta Suomessa. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle/terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Henkilö voi valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön mistä päin Manner-Suomea tahansa 1.1.2014 alkaen. Hoitopaikka valitaan yhdessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. Hoitava lääkäri tekee päätöksen potilaan lähettämisestä erikoissairaanhoitoon ja arvioi sen, minkä tasoista hoitoa potilas tarvitsee.

Valinta koskee seuraavia palveluja kokonaisuudessaan, eli ei voi valita yhtä palvelua toisesta ja toista palvelua jostain muusta terveyskeskuksesta:

 • Terveysneuvonta ja terveystarkastukset (sisältäen mm. ehkäisyneuvolan)
 • Seulonnat (valtakunnallisen seulontaohjelman mukaisesti)
 • Neuvolapalvelut (äitiys- ja lastenneuvola sisältäen mm. suun terveydentilan seurannan)
 • Iäkkäiden neuvontapalvelut
 • Todistukset
 • Reseptien uusinnat
 • Sairaanhoito (sisältää mm. tutkimukset, hoidon, hoitosuunnitelman mukaiset hoitotarvikkeet)
 • Suun terveydenhuolto
 • Mielenterveystyö (sisältää mm. traumaattisten tilanteiden psykososiaalisen tuen)
 • Päihdetyö (sisältää mm. kuntoutuspalvelut)
 • Lääkinnällinen kuntoutus (sisältää mm. ohjauksen, kuntoutustutkimuksen, terapiat, apuvälinepalvelut, kuntoutusjaksot
 • Lyhytaikainen laitoshoito

Valinnanvapaus ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskeluterveydenhuoltoa, kotisairaanhoitoa, työterveyshuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa.

Hoitosuunnitelman mukaista palvelua myös tilapäisestä asuinkunnasta

Jos henkilö asuu tai oleskelee säännönmukaisesti tai pidempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-ajanvieton, lähiomaisen tai muun läheisen asumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi, hän voi käyttää hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon toteuttamiseen myös muun kuin kuntansa perusterveydenhuollon palveluja. Tällöin hoidosta vastaava terveyskeskus ei muutu. Asiakkaan on tehtävä ilmoitus palvelujen tarpeesta kolme viikkoa ennen käyntiä tilapäisen oleskelupaikkakuntansa terveyskeskuksessa.

Sairaanhoidosta aiheutuneiden matkakustannusten korvaaminen

Potilaan valinnanvapauden laajeneminen ei muuta matkojen korvausperiaatetta. Kelan matkakorvaukset korvataan enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään terveyskeskukseen, josta kyseessä olevan palvelun voisi saada.

Osoitteen vaihtumisen yhteydessä terveysasema ei muutu automaattisesti, vaan vaatii uuden ilmoituksen. Asiakas on velvollinen itse huolehtimaan osoitetietojen muutosten ilmoittamisesta, koska osoitetiedot eivät päivity valittuun terveyskeskukseen väestöpäivityksen yhteydessä.

 

Päivitetty: 10.8.2021 13:24

 Content Editor ‭[2]‬

Sopukka_flip.jpg

Tutustu Sopukan uuteen esitteeseen!

 Content Editor ‭[1]‬

​Mitä on ympäristö- terveydenhuolto?

Elintarvikevalvontaa
Ympäristöhygienian valvontaa
Terveydensuojelua
Eläinlääkintähuoltoa
Eläintensuojelua

Tutustu palveluihin ja yhteystietoihin tästä.