Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

​Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen ja tilapäinen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen tarve arvioidaan yksilö- ja perhekohtaisen elämäntilanteen, taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen perusteella.

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta lomakkeella T01, sähköisesti Kelan asiointipalvelussa tai asioimalla Kelassa.
Asiakkaan pyynnöstä hakemus voidaan kääntää Kelasta hyvinvointikeskukseen täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen käsittelyä varten. Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki kuuluvat kunnan tehtäviin. Ennen täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotukipäätöksen tekemistä asiakkaan on haettava Kelasta päätös perustoimeentulotuesta.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakeminen

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella tai sosiaalitoimistosta saatavalla lomakkeella. Asiakas voi hakea täydentävää ja ehkäisevää tukea myös perustoimeentulotuen yhteydessä Kelasta. Näissä tilanteissa Kela tekee ensin perustoimeentulotuen päätöksen haetulta ajalta, jonka jälkeen siirtää hakemuksen viipymättä kunnalle.

Toimeentulotukiasiakkaalle tulee järjestää mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti sosiaalityöntekijän kanssa tai perustoimeentulotuen myöntämisen osalta Kelan virkailijan kanssa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun asiakas on tätä pyytänyt. Asiakkaalla on mahdollisuus saada puhelinyhteys tai henkilökohtainen yhteys sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan jokaisena arkipäivänä sosiaalityön päivystyksessä klo 9-11 puh. 0400 694 024.

Yhteystiedot

Palveluohjaus
klo 9.00-11.00 

p. 0400 694 024

Sosiaaliohjaaja 
p. 040 1790966

Palveluohjaaja
p. 040 5143260
Kuntouttavan työtoiminnan
ohjaaja

p. 0400 634371