Tehostettu perhetyö

Tehostetulla perhetyöllä tuetaan vanhemmuutta, perheen sisäisiä vuorovaikutustaitoja ja arjenhallintaa. Työskentelyn lähtökohtana on aina lapsen huolenpito, turvallisuus ja hyvinvointi. Yhdessä perheen kanssa pyritään tunnistamaan ja vahvistamaan perheen omia voimavaroja, jotta haastavan elämänvaiheen jälkeen perhe voi jatkaa vahvempana eteenpäin omin voimavaroin.

Perhetyötä edeltää aina sosiaalityöntekijän tekemä palveluntarpeen arviointi, jonka pohjalta tehdään yhdessä perheen, sosiaalityöntekijän ja perhetyöntekijän kesken perhekohtainen asiakassuunnitelma. Perusteet perhetyölle ovat esimerkiksi lapsen vaikea uhma, arjen rutiinien puute, erimielisyydet kasvatusmenetelmistä tai niiden puute. Palvelu on perheelle maksuton.

Yhteystiedot

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä
p. 040 154 9366

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä
p. 040 514 3260
Perhetyöntekijät
p. 040 721 5245
p. 040 197 3045
Neuvolan perhetyöntekijät
p. 040 843 5808
p. 040 197 8240