Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on poistaa, lieventää ja ehkäistä puheen, kielen ja äänen häiriöitä.

Kasvatus- ja perheneuvonnassa voit saada puheterapiapalveluja.  Tällaisia ovat esim.

  • viivästynyt puheen- ja kielenkehitys
  • äännevirheet
  • puheen sujuvuuden häiriö
  • vaikeudet lukemis- ja kirjoittamisvalmiuksien kehittymisessä.

Puheterapia painottuu alle kouluikäisten lasten tutkimiseen ja kuntoutukseen. Yhteistyö vanhempien ja lapsen muun lähiympäristön kanssa on tärkeä osa puheterapiaa samoin kuin kotona tehtävät harjoitukset. Lapset ohjautuvat puheterapiaan usein neuvolan tai erikoissairaanhoidon lähetteellä, mutta voit olla yhteydessä puheterapeuttiin myös itse.

Puheterapeutti

Puheterapeutti on pääosin
tavoitettavissa arkisin
puhelintunnin aikaan kello 12-13

puh. 040 867 6881