Ehkäisevä perhetyö

Neuvolan perhetyö on osa äitiys- ja lastenneuvolaa. Palvelu on tarkoitettu lasta odottaville, alle koulu- ja alakouluikäisten lasten perheille. Neuvolan perhetyö on varhaista ja lyhytaikaista, matalan kynnyksen keskusteluapua, ohjausta ja tukea arjen tilanteisiin.

Tavoitteena on tukea vanhemmuutta, parisuhdetta ja koko perheen hyvinvointia. Perheitä autetaan löytämään omat voimavarat ja keinot selviytyä lapsiperheiden haasteista. Työmuotoina ovat mm. kotikäynnit, vertaisryhmätoiminta sekä yhteistyö seurakunnan ja eri järjestöjen kanssa. Asiakkaat ohjautuvat palvelun piiriin neuvolan terveydenhoitajan kautta tai omalla yhteydenotolla. Palvelu on maksutonta.

Neuvolan perhetyöntekijät

Neuvolan perhetyöntekijät

Jaana Karppinen

puh. 040 8435808

Henna Paaso

puh. 040 1978240