Takaisin
 1.7.2022

Moduulikoulu siirretään Vuotsoon alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, jatkotoimenpiteistä ja talousarvion tarkistamisesta päätetään Sodankylän kunnanvaltuustossa elokuussa

Sodankylän kunnanhallitus käsitteli 30.6.2022 ylimääräisessä kokouksessaan Vuotson kouluhankkeen tilannetta. Hankkeelle on varattu Sodankylän kunnan vuoden 2022 talousarvion investointiosassa 500 000 euron määräraha, mutta hankkeen kustannusarvio on noussut merkittävästi suunnittelun ja toteutuksen aikana ilmenneistä odottamattomista saneeraustarpeista.  

Kouluhankkeen aikataulun vuoksi rakennus-, sähkö ja LVI-työt on päädytty hankkimaan tuntityönä, ja merkittävimmät lisäkustannukset aiheutuvat Vuotson koulun keittiön, laajennusosan ja purkamattoman perusosan talotekniikan (LVIS) saneerauksesta, liikuntasalin tukitilojen saneeraukseen liittyvistä asbesti- ja haitta-ainepuruista sekä näiden tilojen uudelleenrakentamisesta.  

Kunnanhallituksessa käsiteltiin hankkeen aikataulua, urakan toteutusta ja jatkoa. Kunnanhallitus näki tärkeänä sen, että moduulikoulu siirretään paikalleen Vuotsoon alkuperäisen suunnitelman mukaisesti ja siihen toteutetaan tarvittavat muutostyöt viivytyksettä ja varmistetaan koululaisille turvalliset tilat. 

Välttämättömien rakennus-, sähkö- ja LVI-töiden osalta kunnanhallitus antoi luvan toteuttaa työt tuntityönä, mutta pyytää valtuustoa linjaamaan jatkotoimenpiteistä ja tarkistamaan talousarvion kunnanvaltuuston kokouksessa elokuussa.  

Kunnanhallitus päätti myös, että Vuotson koulun työmaata, työvaiheita ja työtunteja valvoo ja koordinoi päivittäin kunnan oma työmaapäällikkö. Tämän lisäksi hankkeen etenemisestä raportoidaan kunnanhallitusta kuukausittain, ja hankkeen viivästymiseen ja budjetin ylittymiseen johtaneista syistä annetaan kunnanhallitukselle vielä erillinen selvitys. 

Päivitetty: 7.11.2018 22:05