Takaisin
 20.6.2022

Avoin työpaikka: Toimintaterapeutti - Hyvinvointikeskus Sopukka, kuntoutuspalvelut

Sodankylän Hyvinvointikeskus Sopukassa on haettavana 8.8.2022 klo 12.00 mennessä TOIMINTATERAPEUTIN TOIMI sijoituspaikkana kuntoutuspalvelut


Hakuaikaa on jatkettu.

Haemme toimintaterapeuttia monipuoliseen ja itsenäiseen tehtävään, jossa on mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen kannustavan ja työstään nauttivan työyhteisön tukemana. Asiakkaana on kaikenikäisiä kuntou-tujia lapsista vanhuksiin, mutta työn painotus on lasten toimintaterapiatarpeen arvioinnissa ja terapian toteutuksessa.

Kelpoisuusvaatimuksena on toimintaterapian koulutusohjelmassa suoritettu sosiaali - ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) edellyttämä pätevyys. Huomioimme myös valmistumisvaiheen opiskelijat.

Arvostamme vahvoja vuorovaikutus-, organisointi- ja tiimityötaitoja sekä ratkaisukeskeistä ja aktiivista otetta työhön monialaisessa työympäristössä. Odotamme valittavalta vastuullisuutta ja erinomaista palveluasennetta sekä kiinnostusta ja sitoutumista työn kehittämiseen.

Meillä on käytössä Pegasos-potilastietojärjestelmä ja apuvälinepalveluiden hallintajärjestelmä Effector.

Palkkaus määräytyy SOTE-sopimuksen mukaan (tehtäväkohtainen palkka 2577,12€). Rekrytointilisää maksetaan ensimmäisen työskentelyvuoden ajalta 250€/kk. Ennen toimen vastaanottamista tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ja lain (759/2004) mukainen huumausainetodistus sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Toimessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Sodankylä on rohkea, yhteisöllinen ja utelias Lapin tähtikunta, joka sijaitsee ihanteellisesti keskeisellä paikalla, lyhyiden välimatkojen päässä kaikista Lapin kohteista. Sodankylän Hyvinvointikeskus Sopukka avattiin tammikuussa 2020 ja se kokoaa yhteen miltei kaikki Sodankylän sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut. Tilat ja välineet toimintaterapiaan Sopukassa ovat erittäin hyvät ja ajanmukaiset.

Hakemukset tulee lähettää ensisijaisesti kuntarekry.fi - palvelun kautta, työavain 444128 tai vaihtoehtoisesti sähköisesti kirjaamo@sodankyla.fi. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset ja ansioluettelo.

Valitsemme haastateltavat hakemuksen perusteella ja lähetämme kutsun haastatteluun sähköpostilla. Todistukset ja kelpoisuus tarkastetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja mielellään antaa:

vs. vastaava fysioterapeutti Erja Peltonen p. 040 1635470, erja.peltonen@sodankyla.fi

HAKUAIKA: 19.5.-8.8.2022 klo 12

PALKKAUS: SOTE

PALVELUSSUHTEEN TYYPPI: vakinainen


Lue alkuperäinen uutinen tästä: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/toimintaterapeutti-444128-1/
Päivitetty: 7.11.2018 22:05