Takaisin
 13.6.2022

Avoin työpaikka: Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori

Sodankylän kunnan perusopetuksessa julistetaan haettavaksi vakinaisesti 1.8.2022 alkaen

Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virka

Sodankylä on vilkas, viihtyisä ja kehittyvä Lapin tähtikunta. Reilu 8000 asukkaan kunta keskisessä Lapissa tarjoaa kaupunkitasoiset palvelut asukkailleen ja loistavat mahdollisuudet erityisesti ulkoilmaharrastamiseen.

Tähtikunnan koulu on yhtenäiskoulu, jonka yläluokilla on hieman yli 200 oppilasta ja henkilökuntaa noin 80. Koulussa on erityisopetuksen pienryhmä ja joustavan perusopetuksen luokka (JOPO). Aloitamme elokuussa 2022 koulunkäynnin uudessa Sodankylän monitoimikeskuksessa, jossa peruskoulun matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori toimii läheisessä yhteistyössä kolmen muun matemaattisia oppiaineita opettavan kollegan kanssa. Uuden lukuvuoden alkaessa matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorilla on loistava tilaisuus päästä täysin uusiin ja moderneihin oppimisympäristöihin kehittämään opetusta yhteistyössä muun henkilöstön kanssa.

Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin opetusvelvollisuus on 21. Tehtävään sisältyy matematiikan ja kemian ja/tai fysiikan opetusta, ja se kohdistuu vuosiluokille 7-9.

Hakijalta edellytetään vahvaa ammatillista osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kehitysmyönteisyyttä. Lisäksi edellytetään tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön hallintaa. Oman ammattitaidon ylläpitäminen on olennaista, ja koulun arkeen liittyviä tehtäviä kuten välituntivalvontoja kuuluu tehtävänkuvaan.

Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukainen kelpoisuus. Alkuperäiset kelpoisuustodistukset pyydetään nähtäväksi haastatteluun kutsuttavilta.

Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävän täyttämisessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Palkkaus määräytyy kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Hakuaika virkaan on 13.6.-28.6.2022.

Sodankylän kunta käyttää sähköistä rekrytointijärjestelmää, joten hakemus tulee tehdä Kuntarekry-palvelun kautta.


Lue alkuperäinen uutinen tästä: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/matematiikan-fysiikan-ja-kemian-lehtori-450577/
Lähde: Kuntarekry
Päivitetty: 7.11.2018 22:05