Takaisin
 10.6.2022

Esittelytilaisuus kullanetsinnän siirrettävästä kenttäyksiköstä

​Tervetuloa Indika Au –hankkeen siirrettävän kenttäyksikön demonstrointitilaisuuteen 22.6.2022 klo 10-15!

Tilaisuudessa esitellään ja käydään läpi hankkeen päätavoitteen eli siirrettävän kenttäyksikön toimintaa kullanetsintäkohteissa huomioiden ympäristötekijöiden hallinnan.

Tilaisuus järjestetään Siltaharjussa Vuotson alueella. Tarkempi kohde Särestölehdon kalakentäntie, noin 400 metriä nelostieltä (Googleosoite; Tankajoentie 40, Sodankylä). Paikalla on opaste.

Tilaisuudessa kahvitarjoilu.

Mikä Indika Au -hanke?

lndika Au-hankkeen tavoitteena on tuottaa käytännön tietoa uusista on-site -malminetsintämenetelmistä alan palvelutarjonnan ja uudenkin yritystoiminnan kehittämiseksi ja ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Pohjois-Pohjanmaan ELY on myöntänyt hankkeelle rahoituksen Euroopan aluekehittämisrahastosta.

Kentällä, suoraan etsintätyömaalla tehtävä maaperänäytteiden käsittely ja tutkiminen eri analyysimenetelmillä vähentävät näytteiden kuljetustarvetta, mahdollistavat nopean ja vähän luontoa häiritsevän tutkimusprosessin toteuttamisen ja säästävät malminetsintää suorittavien toimijoiden resursseja. Tämä tarjoaa mahdollisuuden uuden yritystoiminnan ja toimintamallien syntymiselle keskeiselle malminetsintäalueelle Keski-Lappiin. 

Lisäksi hankkeessa tehty menetelmäkehitys ja avoimesti esiteltävä toimintamalli tukevat elinkeinoelämälle suunnattua tiedottamista ja myös koulutustarjonnan kehittämistä yritystoiminnan tueksi.

Sodankylän kunta toimii hankkeen koordinaattorina ja kumppaneina ovat Geologian tutkimuskeskus, Oulu Mining School ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä.

Lisätiedot
Projektipäällikkö Janne Laine
janne.laine@sodankyla.fi

indika-au-e28892-malminetsintaa-tukevien-kenttamenetelmien-testaus-ja-demonstrointi-sodankylassa-2.jpg


Päivitetty: 7.11.2018 22:05