Takaisin
 23.5.2022
uutiskuva

Lapin yhdeksän kunnan uudet jätehuoltomääräykset hyväksyttiin

​Lapeco tiedottaa:

Lapecon jätehuoltomääräykset on päivitetty vastaamaan viime vuonna voimaan tullutta jätelakia ja jäteasetusta. Uusissa määräyksissä asetetaan velvoitteita kierrätettävien jätteiden kiinteistökohtaisesta erilliskeräyksestä Inarin, Kemijärven, Kittilän ja Sodankylän taajamien taloyhtiöille, joissa on vähintään viisi asuinhuoneistoa. Keräysvelvoite koskee lisäksi kuntien hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöjä. Näillä kiinteistöillä tulee pakolliseksi metalli-, lasi-, muovi- ja kartonkipakkausten sekä myöhemmässä vaiheessa myös biojätteen keräys. Pakkausjätteiden keräys alkaa Inarissa ja Kittilässä 1.10.2023 lähtien ja vuotta myöhemmin, 1.10.2024 Kemijärvellä ja Sodankylässä. Lapeco kilpailuttaa pakkausjätteiden jätekuljetukset alueittain tämän ja ensi vuoden aikana.

Pakkausjätteen keräyksen merkittävä lisääminen on arvioitu välttämättömäksi valtakunnallisten kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi. Jätteiden lajittelu on mielekästä ja tehokasta, kun keräys on järjestetty lähellä jätteen syntypaikkaa. Jätehuoltomääräyksissä keräysalue on rajattu Inarin, Kemijärven, Kittilän ja Sodankylän kuntien taajamiin, jotta keräyksestä saadaan ympäristön ja kustannusten kannalta tehokas järjestelmä. Keräysalueen määrittelyssä on otettu huomioon kiinteistöjen määrät sekä arviot jätekertymistä.

Jätehuoltomääräysten siirtymäajoilla on pyritty antamaan riittävästi aikaa uusien järjestelyiden toteuttamiseksi. Kiinteistöjen uudet jäteastia- ja jätetilajärjestelyt saattavat aiheuttaa haasteita, joten Lapeco toteuttaa taloyhtiöiden avuksi oppaan jätetilan suunnitteluun. Pakkausjätteiden keräys toteutetaan yhteistoiminnassa tuottajien kanssa, jolloin asukkaat maksavat vain jätteen kuljetuksesta käsittelyn ollessa maksutonta.

Biojätteen ja tekstiilijätteen keräys tarkentuvat tulevaisuudessa

Biojätteen erilliskeräys aloitetaan Inarin, Kemijärven, Kittilän ja Sodankylän kunnissa myöhemmin ilmoitettavan aikataulun mukaisesti. Lähin biojätteen käsittelylaitos sijaitsee Oulussa, joten tällä hetkellä pitkän välimatkan vuoksi keräys ei ole kannattavaa. Lapeco haluaa kannustaa pientaloja ja myös taloyhtiöitä biojätteen omatoimiseen käsittelyyn kompostoimalla. Kompostorin tulee olla tiivis ja tilavuudeltaan riittävä. Jätehuoltomääräykset edellyttävät ilmoittamaan kompostoinnista ja ilmoitus on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Lapeco tiedottaa asiakkaitaan, kun ilmoitus on tarvetta uusia.

Vuoden 2023 aikana alkaa tekstiilijätteen alueellinen keräys. Tarkempia tietoja keräyksestä annetaan myöhemmin järjestelyjen edetessä.

Lisätietoja:
Jätehuoltomääräyksistä:
jäteasiamies Johanna Ahonen, johanna.ahonen@lapeco.fi, puh. 040 189 3088

Erilliskeräyksen järjestämisestä:
käyttöpäällikkö Janne Vuolli, janne.vuolli@lapeco.fi, puh. 0400 279 165

Tiedote myös Lapceon verkkosivuilla: Uudet jätehuoltomääräykset hyväksyttiin

Taustaa:

Jätehuoltomääräykset tarkentavat jätelakia ja –asetusta ja ovat sitovia määräyksiä toimialueella. Määräyksiä voidaan antaa esimerkiksi syntypaikkalajitteluun, jätteiden vastaanottopaikkojen järjestelyihin, keräykseen, kuljetukseen, pienimuotoiseen jätteen käsittelyyn sen syntypaikalla, roskaantumisen ehkäisemiseen sekä erilaisiin jätehuollon teknisiin vaatimuksiin liittyen. Jätehuoltomääräyksistä päättää Enontekiön, Inarin, Kemijärven, Kittilän, Muonion, Pelkosenniemen, Sallan, Savukosken ja Sodankylän kunnissa jätelain mukaisesti kunnan jätehuoltoviranomainen eli Lapin Jätehuolto kuntayhtymä.

Jätelaki velvoittaa erilliskeräämään ja kierrättämään jätteitä nykyistä tehokkaammin. Erilliskeräysvelvoitteiden taustalla on valtakunnallisten kierrätystavoitteiden saavuttaminen. Jäteasetuksessa on asetettu vähintään viiden huoneiston kiinteistöille erilliskeräysvelvoite biojätteelle, pienmetallille, lasi-, kartonki- ja muovipakkauksille. Keräysvelvoite koskee myös kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöjä. Jäteasetuksessa on annettu määräajat erilliskeräyksen toteuttamiselle. Kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä on mahdollista laajentaa tai supistaa asetuksen velvoitteita. Tämä mahdollistaa joustavan ja paikallisten tarpeiden mukaisen jätehuollon perustellusta syystä.

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä toimii yhdeksässä kunnassa Lapissa. Pinta-alaltaan laaja ja harvaan asuttu Lapin Jätehuolto kuntayhtymän toiminta-alue asettaa haasteita jätehuollon järjestämiselle. Toiminta-alue kattaa lähes 20 prosenttia Suomen pinta-alasta mutta vain 0,7 prosenttia Suomen väkiluvusta. Lisäksi toiminta-alueella on tunturikeskuksia sekä runsaasti vapaa-ajan asumista, joista vain Levi ja Saariselkä kuuluvat taajama-alueisiin.

Jätehuoltomääräysten aikataulu hyötyjätteiden erilliskeräyksen aloittamisesta

Kunta

pakkausjätteet

biojätteet

tekstiilijäte

Inari

1.10.2023

Erikseen ilmoitetun aikataulun mukaisesti

Alueellinen erilliskeräys 2023 alkaen

Kittilä

1.10.2023

Kemijärvi

1.10.2024

Sodankylä

1.10.2024

Enontekiö, Muonio, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski

Lapeco jatkaa alueellista erilliskeräystä ekopisteillä.

Kiinteistöittäistä erilliskeräystä ei järjestetä Lapecon toimesta.

Lapeco ei järjestä kiinteistöittäistä erilliskeräystä 2022-2027.

 Päivitetty: 7.11.2018 22:05