Takaisin
 12.5.2022

Avoin työpaikka: Luokanopettaja

Sodankylän kunnan perusopetuksessa julistetaan haettavaksi

suomenkielinen luokanopettajan toistaiseksi voimassa oleva virka 1.8.2022 alkaen. Viran sijoituspaikkana on aluksi Vuotson koulu, joka sijaitsee noin 90 kilometrin etäisyydellä kunnan keskustasta.

Viran opetusvelvollisuus on 24. Tehtävään sisältyy yhdysluokkaopetusta alaluokilla ja esiopetuksessa.

Edellytämme hakijalta hyviä valmiuksia toimia monikulttuurisessa koulussa. Saamen kielen taito katsotaan hakijalle eduksi.

Vuotson koulu on yhtenäinen peruskoulu (0-9 lk), jossa on noin 30 oppilasta. Opetusta annetaan kahdella kielellä, saameksi ja suomeksi. Vuotson koulussa opetus toteutetaan yhdysluokissa kieliryhmittäin. Koulun toimintasuunnitelmassa huomioidaan saamelaisalueen lasten ja nuorten tapahtumat, ja koulun arjessa paikallisuus on vahvasti esillä. Vuotson koulu siirtyy uudistettuihin toimitiloihin 15.8.2022 yhdessä kylän varhaiskasvatusyksiköiden kanssa.

Opettajien kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaan (986/1998). Alkuperäiset kelpoisuustodistukset pyydetään nähtäväksi haastatteluun kutsuttavilta.

Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote.

Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Palkkaus määräytyy kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Sodankylän kunta maksaa saamen kielilisää 100€/kk suullinen taito ja 150€/kk suullinen ja kirjallinen taito.

Hakuaika virkaan on 12.5.-30.5.2022.

Sodankylän kunta käyttää sähköistä rekrytointijärjestelmää, joten hakemus tulee tehdä kuntarekry-palvelun kautta


Lue alkuperäinen uutinen tästä: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/luokanopettaja-441070/
Lähde: Kuntarekry
Päivitetty: 7.11.2018 22:05