Takaisin
 23.5.2022

Avoin virka: Ympäristöterveyspäällikkö

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollossa on haettavana 17.6.2022 klo 12.00 mennessä

YMPÄRISTÖTERVEYSPÄÄLLIKÖN VIRKA

Hakuaikaa jatketaan ajalle 23.5. - 17.6.2022 saakkaa. Aiemmin tulleet hakemukset otetaan huomioon virkaa täytettäessä.

Ympäristöterveyspäällikön tehtäviin kuuluu ympäristöterveydenhuollon toiminnasta vastaaminen. Tehtävään sisältyy myös terveystarkastajan tehtäviä noin puolet työajasta. Viran sijoituspaikka on Sodankylä.

Virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, elintarvikelain (297/2021) 32 §:n ja terveydensuojelulain (763/1994) 7 §:n 3 momentin mukaista pätevyyttä. Ajo-oikeus (B-luokka). Eduksi katsotaan kokemus ja asiantuntemus ympäristöterveydenhuollon toimialan tehtävistä, kokemus esimiestyöstä sekä kunnallishallinnon tuntemus. Lisäksi viran täytössä arvostetaan kehittämismyönteistä otetta, kykyä yhteistyöhön, itsenäiseen työskentelyyn sekä päätöksentekoon.

Palkkaus on kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen sekä työn vaativuuden arvioinnin mukainen. Koeaika on 6 kk. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset tulee toimittaa kuntarekry.fi -palvelun kautta, työavain 432493. Hakemukseen on liitettävä kelpoisuutta osoittavat todistukset sekä ansioluettelo.

Organisaation kuvaus

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon toimialueena on Enontekiön, Kittilän, Muonion ja Sodankylän kunnat. Asukasmäärä on n. 19 500 henkeä ja matkailualueiden sesonkiaikoina henkilömäärä alueella moninkertaistuu. Kunnissa on omat palvelupisteet. Yksikkö huolehtii myös eläinlääkintähuollon tehtävistä.

Yhteystiedot
Vs. tekninen johtaja Ville Pyhäjärvi p. 040 197 5846, ville.pyhajarvi@sodankyla.fi ja valvontaeläinlääkäri Raisa
Kiimamaa p. 040 669 2192, raisa.kiimamaa@sodankyla.fi

www.tunturilapinyth.fi
www.sodankyla.fi


Lue alkuperäinen uutinen tästä: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/ymparistoterveyspaallikko-432493/
Lähde: Kuntarekry
Päivitetty: 7.11.2018 22:05