Takaisin
 11.4.2022
uutiskuva

Vuoden 2022 yksityisteiden rahalliset avustukset hakuun

​Sodankylän kunta avustaa yksityisteiden kunnossapitoa joko rahallisena avustuksena tai järjestämällä talviaurauksen avustuksen piiriin kuuluville yksityisteille.

Sodankylän kunta julistaa hakuun rahalliset avustukset yksityisteiden kunnossapitoa varten. Avustuksen turvin yksityisteiden osakkaat järjestävät talvikunnossapidon itse. Avustukset on tarkoitettu sellaisten teiden kunnossapitoon, jotka johtavat vakituisesti asutulle kiinteistölle, mutta eivät täytä kunnossapidon järjestämisavustuksen ehtoja.

Avustuksen suuruus määräytyy tien pituuden mukaan kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti.

Avustuksen saamisen ehdot:

Kiinteistön tulee olla vakituisesti asuttu ja sille johtavan tien tulee olla vähintään 150 metriä pitkä. Tien pituus sekä vakituisesti asuttujen kiinteistöjen määrä vaikuttavat avustuksen määrään erillisen taulukon mukaisesti.

Jokaisen vakituisesti asutun kiinteistön omavastuu on 100 metriä / kiinteistö kuitenkin siten, että vähimmäisavustusmäärä on 30 € / avustettava tie.

Avustushakemukseen tulee liittää selvitys sekä mahdolliset tositteet kuluneen kauden 2021-2022 kunnossapidon järjestämisestä.

Avustushakemuslomakkeet saatavana kunnan kotisivuilla Yleisten alueiden kunnossapito -sivulta sekä suoraan alla olevista linkeistä.

Hakulomake (liite)
Avustustaulukko (liite)

Avustushakemukset liitteineen on toimitettava kuntaan viimeistään 31.5.2022. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Hakemukset liitteineen toimitetaan joko sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@sodankyla.fi tai postitse osoitteeseen:

Sodankylän kunta / Kirjaamo
Tekninen lautakunta
PL 60
99601 SODANKYLÄ

Lisätietoja antaa:
Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Jani Kiemunki
puh. 0400 396735
jani.kiemunki@sodankyla.fi


Päivitetty: 7.11.2018 22:05