Takaisin
 4.3.2022

Virkasuhteisen tuntiopettajan sijaisuus

Sodankylän kunnan perusopetuksessa julistetaan haettavaksi määräajaksi 01.8.2022- 31.12.2022 Virkasuhteisen tuntiopettajan sijaisuus.
Tehtävään sisältyy kuudennen luokan luokanopettajana toimiminen. Tehtävään sisältyy yhteisopettajuutta. Opetusvelvollisuus on 24. Tehtävässä edellytetään luokanopettajan kelpoisuutta.
Hakijalta edellytetään vahvaa ammatillista osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kehitysmyönteisyyttä. Lisäksi edellytetään tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön hallintaa. Hakuaika tehtävään on 04.3 - 20.3.2022. Tehtävän sijoituspaikka on Tähtikunnan koulu Sodankylän keskustaajamassa.
Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukainen kelpoisuus. Alkuperäiset kelpoisuustodistukset pyydetään nähtäväksi haastatteluun kutsuttavilta. Valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote. Tehtävän täyt-tämisessä noudatetaan 1 kk:n koeaikaa. Palkkaus määräytyy kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Sodankylän kunta käyttää sähköistä rekrytointijärjestelmää, joten hakemus tulee tehdä Kuntarekryn kautta.
Lisätietoja antaa rehtori Heidi Lakkala 0400 - 257 847.


Lue alkuperäinen uutinen tästä: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/virkasuhteisen-tuntiopettajan-sijaisuus-421338/
Lähde: Kuntarekry
Päivitetty: 7.11.2018 22:05