Takaisin
 4.3.2022

Luokanopettajan sijaisuus

Sodankylän kunnan perusopetuksessa julistetaan haettavaksi määräajaksi 11.8.2022- 03.6.2023 Luokanopettajan sijaisuus.
Tehtävään sisältyy viidennen luokan luokanopettajana toimiminen. Opetusvelvollisuus on 24. Tehtävässä edellytetään luokanopettajan kelpoisuutta.
Hakijalta edellytetään vahvaa ammatillista osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kehitysmyönteisyyttä. Lisäksi edellytetään tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön hallintaa.
Hakuaika tehtävään on 04.3. - 20.3.2022. Tehtävän sijoituspaikka on Tähtikunnan koulu Sodankylän keskustaajamassa.

Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukainen kelpoisuus. Alkuperäiset kelpoisuustodistukset pyydetään nähtäväksi haastatte-luun kutsuttavilta. Valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote. Tehtävän täyt-tämisessä noudatetaan 3 kk:n koeaikaa. Palkkaus määräytyy kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Sodankylän kunta käyttää sähköistä rekrytointijärjestelmää, joten hakemus tulee tehdä Kuntarekry-palvelussa.
Lisätietoja antaa rehtori Heidi Lakkala 0400 - 257 847.


Lue alkuperäinen uutinen tästä: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/luokanopettajan-sijaisuus-421359/
Lähde: Kuntarekry
Päivitetty: 7.11.2018 22:05