Takaisin
 5.1.2022
uutiskuva

Sodankylän perhekeskus hakee tuki- ja sijaisperheitä sekä tukihenkilöitä

​Olisiko sinulla tai teidän perheellänne mahdollisuus auttaa sodankyläläisiä perheitä antamalla aikaa lapselle? 

Etsimme turvallisia perheitä ja tukihenkilöitä toimimaan tukena eri-ikäisille lapsille. Perheet ja tukihenkilöt ovat tavallisia ihmisiä, joilta odotetaan valmiutta vastata lapsen tarpeisiin. Toimintaa tehdään yhteistyössä lapsen vanhempien, sosiaalityöntekijöiden ja perhetyöntekijöiden kanssa.  

Perheet ja tukihenkilöt saavat tehtäväänsä koulutusta ja tukea perhekeskuksen työntekijöiltä. Toiminnasta maksetaan korvausta. Toiminnasta säädetään sosiaalihuolto- ja lastensuojelulaeissa. 

Lue alta lisää tukihenkilö-, tukiperhe- ja sijaisperhetoiminnasta: 

Tukihenkilötoiminta 

Tukihenkilö on luotettava aikuinen, joka kuuntelee, viettää aikaa lapsen kanssa ja toimii aikuisen mallina. Tukihenkilön tehtävänä on tukea lapsen kasvua ja kehitystä arkisilla asioilla.  

Konkreettinen toiminta vaihtelee tuettavan tarpeiden mukaisesti. Tukihenkilö voi esim. kannustaa lasta harrastuksiin tai tukea koulunkäyntiä. Tukihenkilöä haettaessa kartoitetaan aina lapsen läheisverkosto ja sen mahdollisuus toimia lapsen tukena (isovanhemmat, muut sukulaiset ja läheiset).  

Tukihenkilö tapaa lasta tai nuorta keskimäärin kerran viikossa yhdessäolon ja yhdessä tekemisen merkeissä. 

Tukiperhetoiminta  

Tukiperhetoiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, joka pyrkii tukemaan ja vahvistamaan vanhempien jaksamista ja kasvatuskykyä. Lapselle tarjotaan tukiperheessä mahdollisuus saada uusia virikkeitä ja kavereita sekä kasvua ja kehitystä tukevia uusia aikuissuhteita. 

Tukiperhe voi olla avuksi silloin, kun perhe tarvitsee tukea eikä perheellä ole mahdollisuus saada läheisverkoston tukea. Tukiperhettä lapselle haettaessa ensisijaisesti kartoitetaan aina lapsen läheisverkosto ja sen mahdollisuus toimia lapsen tukena (isovanhemmat, muut sukulaiset ja läheiset).  

Tukiperhe on tavallinen perhe, jonka luokse lapsi voi mennä sovitusti pääasiassa kerran kuukaudessa, esimerkiksi viikonlopun ajaksi. 

Sijaisperhetoiminta 

Sijaisperhe tarjoaa lapselle joko lyhyt- tai pitkäaikaisen kodin. Sijaisperhetoiminnan avulla lapselle mahdollistetaan kodinomainen hoito ja turvalliset, läheiset aikuissuhteet. 

Sijaisperhetoiminnan tarvetta ja kestoa arvioidaan säännöllisesti. 

Jos kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä: 

Kati Aikio, sosiaalityön johtaja p. 040 533 0091, kati.aikio@sodankyla.fi tai 

Sirkka Nissi-Onnela, sosiaalityöntekijä p. 040 514 3260, sirkka.nissi-onnela@sodankyla.fi.  


Päivitetty: 7.11.2018 22:05