Takaisin
 21.12.2021
uutiskuva

Aluevaalit lähestyvät - mistä niissä äänestetään?

23.1.2022 Lapissakin valitaan valtuutetut tulevalle hyvinvointialueelle. Vuoden 2023 alusta lähtien Lapin hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut koko Lapissa.

Lappilaiset valitsevat keskuudestaan 59 henkilöä, jotka edustavat heitä sote- ja pelastuspalveluihin liittyvässä päätöksenteossa. Äänestäminen on tärkeää, sillä sote- ja pelastuspalvelut koskevat meitä kaikkia jollakin tavalla.

Aluevaltuusto käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa. Se päättää muun muassa hyvinvointialueen talousarviosta, palveluverkostosta ja pelastustoimen palvelutasosta, asiakasmaksuista, toiminnan pitkän aikavälin tavoitteista ja asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksista sekä valitsee hyvinvointialueen johtajan.

Aluevaltuusto myös valitsee suppeamman aluehallituksen, joka johtaa hyvinvointialueen toimintaa ja taloutta aluevaltuustoa käytännönläheisemmällä tasolla.

Aluevaltuuston ja -hallituksen lisäksi muita lain määräämiä toimielimiä ovat tarkastuslautakunta ja saamen kielen lautakunta sekä nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvostot. Näiden lisäksi valtuusto voi nimetä muita tarpeelliseksi katsomiaan elimiä kuten erilaisia lautakuntia tai valiokuntia.

Aluevaaleissa vaalipiirinä on koko hyvinvointialue, eli äänestää voi ketä vain Lapin hyvinvointialueen ehdokasta. Vaalitapa on suhteellinen, avoin listavaali, eli puolueet saavat aluevaltuustoon paikkoja samassa suhteessa kuin niiden ehdokkaat saavat ääniä vaaleissa

Tärkeitä päivämääriä:

  • Vaalipäivä on sunnuntai 23.1.
  • Ehdokkaiden äänestysnumerot julkistetaan 23.12.
  • Kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 11.1. klo 16.
  • Ennakkoäänestys kotimaassa on 12.–18.1.
  • Ennakkoäänestys ulkomailla on 12.–15.1.
  • Aluevaltuustot aloittavat työnsä 1.3.

Jatkossa aluevaalit järjestetään kuntavaalien yhteydessä, seuraavan kerran jo vuonna 2025.

Lisätietoja aluevaaleista osoitteessa vaalit.fi/aluevaalit.
Sodankylän alueen äänestyspaikat ja –aikataulut osoitteessa sodankyla.fi/vaalit.


Päivitetty: 7.11.2018 22:05