Takaisin
 8.12.2021

Vuotson koulun hankesuunnittelu käynnistetään - suunnitelmissa moduulikoulun siirtäminen Vuotsoon ja nykyisen koulurakennuksen purku kokonaan tai osittain

​Sodankylän kunnanhallitus on 7.12.2021 kokouksessaan hyväksynyt kunnanjohtajan esityksen Vuotson koulun hankesuunnittelun käynnistämisestä. Sodankylän kunnanhallitus pyysi aiemmin asiasta lausuntoa sivistyslautakunnalta. Sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 30.11.2021 ja hyväksynyt kunnanhallituksen hankesuunnittelun periaateratkaisun.

Kunnanjohtajan esityksessä hankesuunnittelun periaateratkaisuna ovat seuraavat toimenpiteet:

1) Tähtikunnan koulun käytössä oleva moduulikoulu siirretään Vuotson koulun pihapiiriin, kun se vapautuu nykyisestä opetuskäytöstä. Näin varmistetaan turvalliset sekä toimivat opetus- ja varhaiskasvatustilat Vuotson lapsille ja henkilökunnalle.

2) Moduulikoulurakennukseen toteutetaan tarvittavat muutostyöt.

3) Olemassa oleva Vuotson koulurakennus puretaan joko kokonaan tai siltä osin, että moduulikoulu voidaan kytkeä liikuntatilarakennuksen yhteyteen. Purkamisen aikataulu määritellään myöhemmin.

4) Moduulikoulu liitetään liikuntatiloihin yhdystilaratkaisun avulla. Kokonaisuuteen toteutetaan muut tarvittavat peruskorjaus- sekä muutostarpeet.

Koulun laajentamista monitoimitaloksi halutaan selvittää

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen sillä lisäyksellä, että Vuotson kyläläisten kanssa tullaan hankesuunnittelun yhteydessä selvittämään mahdollisuutta laajentaa koulua monitoimitaloksi. Toteutukselle selvitetään mahdollisuutta saada ulkopuolista rahoitusta.

Hanke pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan yhtenä kokonaisuutena siten, että moduulikoulu sijoitettaisiin heti lopulliselle paikalle. Mikäli tämä ei ole aikataulullisesti mahdollista, toteutetaan kuitenkin ensin moduulikoulun siirto ja moduulikoulurakennukseen liittyvät muutostyöt. Tämän jälkeen toteutettaisiin nykyisen koulurakennuksen purku ja mahdollinen liittäminen moduulikouluun heti kun se on aikataulullisesti mahdollista.

Seuraavaksi kunnanjohtaja käynnistää hankesuunnitteluvaiheen kutsumalla kokoon hankesuunnitteluryhmän. Suunnitteluryhmään kutsutaan käyttäjien ja toteuttajien edustajia sekä saamelaisyhteisön edustaja. Hankesuunnittelussa tullaan kuulemaan myös Saamelaiskäräjiä.

Lisätiedot:

Petri Härkönen
Sodankylän kunnanjohtaja
p. 040 177 5069
petri.harkonen@sodankyla.fi

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja 22.11.2021.
Sivistyslautakunnan kokouksen pöytäkirja 30.11.2021


Päivitetty: 7.11.2018 22:05