Takaisin
 12.10.2021
uutiskuva

Pyöräilyagentteja etsitään jälleen! Sodankylä mukana talvipyöräilyn edistämishankkeessa

Sodankylän kunta on mukana talvipyöräilyn edistämishankkeessa, jonka tavoitteena on kasvattaa talvipyöräilyn osuutta erilaisista kulkutavoista, erityisesti työmatkoilla. Talvihoidon hyvällä laadulla voidaan luoda puitteet ympärivuotiseen pyöräilyyn – hankkeessa arvioidaankin keskustaajaman kevyenliikenteenväylien kunnossapitoa talvipyöräilijän näkökulmasta. 

Pyöräilyolosuhteista säännöllisesti palautetta antavien pyöräilyagenttien haku on jälleen auki! Viimeksi pyöräilyagentteja haettiin maaliskuussa 2021. Pyöräilyagentit tarkkailevat kulkemiaan pyöräilyväyliä ja raportoivat säännöllisesti väylien kunnosta kevyen sähköisen kyselyn välityksellä.

Sähköisen kyselyn lisäksi agenteille annetaan tulevana kautena mahdollisuus raportoida suoraan kartalle. 

Ilmoittaudu pyöräilyagentiksi seuraavan linkin kautta (haku auki 17.10.2021 saakka): Ilmoittautuminen pyöräilyagentiksi.

Ilmoittautuneet saavat tarkemmat ohjeen lokakuun aikana.

Talvipyöräilyä on edistetty hankkeen kautta

Talvipyöräilyn edistämiseen tähtäävä hanke on ollut käynnissä Torniossa, Kemissä, Rovaniemellä ja Sodankylässä maaliskuusta asti ja toimintaa aktivoidaan jälleen lokakuusta 2021. Alkuvuoden pilotointivaihe käynnistettiin talvipyöräilyteemaisen avoimen kyselyn toteuttamisella, kunnossapidon lähtötietoanalyysilla sekä paikallisten, kunnossapidosta jatkuvasti palautetta antavien "pyöräilyagenttien" värväämisellä.

Viimeisimmän valtakunnallisen Kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmään -tutkimuksen (2019) mukaan Lapissa tyytymättömyyttä aiheutti eniten talvikunnossapito sekä pyöräillen että kävellen liikkumisen kannalta. Lapin talvipyöräilyn edistämishankkeen keskiössä onkin vastata kysymykseen, miten päästäisiin paremmin sellaiseen talvikunnossapidon laatuun, johon laatuvaatimukset tähtäävät.

Kyselyllä on selvitetty talvipyöräilyn haasteita ja kannustimia

Talvipyöräilyn edistämisen kannalta merkittävää on eri sidosryhmien ruohonjuuritason osallistaminen. Maaliskuun aikana toteutettuun kyselyyn vastasi yhteensä hieman vajaa 500 henkilöä eri pilottikunnista, joista valtaosa, 82 prosenttia, oli työssäkäyviä. Kysyttäessä vastaajilta, mitkä asiat saisivat heidät pyöräilemään talvella enemmän, selkeästi eniten vastauksia kirvoitti vastausvaihtoehto "paremmin auratut ja hiekoitetut pyöräilyväylät". Tyytyväisyyttä talvipyöräilyolosuhteisiin selvittävässä kysymyksessä tyytymättömimpiä oltiin kunnossapidosta tiedottamiseen, sohjon poistoon sekä kunnossapidon tasalaatuisuuteen. 

Puolestaan tyytyväisimpiä vastaajat olivat liikennemerkkien ja opasteiden näkyvyyteen sekä väylien siisteyteen. Kaikissa osaaottavissa kunnissa vastaukset olivat hyvin samansuuntaisia. Avoimissa vastauksissa muita toiveita ympärivuotisen pyöräilyn kannustamiseksi olivat kunnossapidon parantamisen lisäksi seuraavat: enemmän runkolukittavia ja katoksellisia pyöräparkkeja, kannustus ja kampanjat, paremmat työpaikan sosiaalitilat sekä maastoreittien kehittäminen.

Pyöräilyagentit tarkkailevat ja raportoivat teiden kunnosta

Lapissa kevättalvella aloitettu pyöräilyagenttitoiminta on Oulun seudulta jo tuttu ja hyvää palautetta saanut konsepti, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että vapaaehtoisiksi ilmoittautuneet pyöräilyagentit tarkkailevat säännöllisesti pilottikunnissa kulkemiaan pyöräilyreittejä ja raportoivat väylien kunnosta, esim. liukkaudesta, sohjosta, lumesta ja väylien yleisestä siisteydestä syksyllä/keväällä. Keliolosuhteiden aktiivisen raportoinnin tavoitteena on, että muuttuviin keliolosuhteisiin reagoitaisiin. 

Pyöräilyagenttien antama yleisarvosana pyöräliikenteen väylille oli keskiarvoltaan 3,5 (asteikolla 1-5, jossa 5 tarkoittaa erinomaista). Tyytyväisimpiä oltiin liikennemerkkien ja opasteiden näkyvyyteen, risteyksien kunnossapitoon (esim. näkemät), tyytymättömimpiä oltiin kunnossapitoon yöllä, väylien siisteyteen keväällä (esim. hiekoitus) sekä liukkauden torjumiseen aamulla / aamupäivällä. Nähtäväksi jää, pysyvätkö tyytyväisyyden / tyytymättömyyden kohdeteemat samana, kun kausi ulottuu jatkossa myös sydäntalven yli.

Toteutetun asukaskyselyn johtopäätöksenä tasalaatuisempi ja tehostetumpi talvikunnossapito sekä parempi (ja reaaliaikaisempi) tiedottaminen ovat avainkeinoja kannustamaan liikkumaan omin voimin talvellakin. 

Lapin talvipyöräilyn kehittäminen jatkuu Traficomin valtionavustusta saaneena hankkeena helmikuuhun 2022 saakka, jonka jälkeen toimintaa, esim. säännöllistä palautteenantoa, on tavoitteena jalkauttaa joltain osin pysyväksi. Konsulttina edistämistyössä toimivat Ramboll Finland Oy sekä Sitowise Oy.

Hankkeen yhteyshenkilöt:

Tornion kaupunki
Tekninen johtaja
Markus Kannala
040 583 5980
markus.kannala@tornio.fi

Kemin kaupunki
Tekninen johtaja
Mika Grönvall 040 089 5322
mika.gronvall@kemi.fi

Rovaniemen kaupunki
Suunnittelupäällikkö
Aku Raappana
040 825 2536
aku.raappana@rovaniemi.fi

Sodankylän kunta
Suunnitteluinsinööri
Ville Mäkitalo
040 0586 621
ville.makitalo@sodankyla.fi

Lapin ELY-keskus
Liikenneturvallisuusinsinööri
Merja Lämsä
0295 037 240
merja.lamsa@ely-keskus.fi

Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Kirsi Översti
040 159 7065
kirsi.oversti@ramboll.fi

Sitowise Oy
Projektipäällikkö
Pilvi Lehtonen
pilvi.lehtonen@sitowise.com

Päivitetty: 7.11.2018 22:05